Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oznakowanych namiotów w związku z organizacją spływu kajakowego trasa Sławięcice - Przystań Stadion „Kuźniczka”

zamówienie na Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu oznakowanych namiotów w związku z organizacją spływu kajakowego trasa Sławięcice - Przystań Stadion „Kuźniczka”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres : kultura@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 34 455)

zamówienie na: Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 10 szt. kajaków

zamówienie na Dostawa do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 10 szt. kajaków

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres : kultura@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 34 455)

zamówienie na: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamówienie na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

zamówienie na: Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pn. Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą

zamówienie na Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu pn. Skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamówienie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2

zamówienie na Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, Kędzierzyn-Koźle, Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311

zamówienie na: Opracowanie projektu graficznego wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego plakatów oraz minimapek w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach"

zamówienie na Opracowanie projektu graficznego wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego plakatów oraz minimapek w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowej w Sławięcicach"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowe] w Sławięcicach"

zamówienie na Dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem w ramach projektu: „Szlakiem zabytków: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przystani kajakowe] w Sławięcicach"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych typu billboard zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych typu billboard zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamówienie na Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 109) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

zamówienie na Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 109 lub 139

zamówienie na: PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: Wymiana dwóch altanek na placu zabaw przy ul. Kośnego

zamówienie na Wymiana dwóch altanek na placu zabaw przy ul. Kośnego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok.429B)

zamówienie na: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 427

zamówienie na: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamówienie na Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 109) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Działalności Gospodarczej ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub na adres dg@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Utrzymanie cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na Utrzymanie cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok.429B)

zamówienie na: Wykonanie i montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej zamontowanych na konstrukcji połączonej trwale z gruntem za pomocą stopy fundamentowej betonowej

zamówienie na Wykonanie i montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej zamontowanych na konstrukcji połączonej trwale z gruntem za pomocą stopy fundamentowej betonowej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie i montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej zamontowanych no konstrukcji połączonej trwale z gruntem za pomocą stopy fundamentowej betonowej

zamówienie na Wykonanie i montaż tablic informacyjnej i pamiątkowej zamontowanych no konstrukcji połączonej trwale z gruntem za pomocą stopy fundamentowej betonowej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Odkomarzanie terenów Kędzierzyna-Koźla w 2018 roku

zamówienie na Odkomarzanie terenów Kędzierzyna-Koźla w 2018 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: aktualizacja licencji i serwisów dla urządzeń FortiMail i FortiAnalyzer

zamówienie na aktualizacja licencji i serwisów dla urządzeń FortiMail i FortiAnalyzer

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres info@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie tablicy informacyjnej - Port w Koźlu

zamówienie na Wykonanie tablicy informacyjnej - Port w Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie tablicy informacyjnej - Pole Południowe

zamówienie na Wykonanie tablicy informacyjnej - Pole Południowe

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij