Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamówienie na zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres: martyna.gorzel@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostarczenie do siedziby zamawiającego bombek choinkowych

zamówienie na Dostarczenie do siedziby zamawiającego bombek choinkowych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres: martyna.gorzel@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice

zamówienie na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Wydział Inwestycji, Remontów i Esploatacji, pok. 311

zamówienie na: Wykonanie wycen nie więcej niż 17 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 72 nowe nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

zamówienie na Wykonanie wycen nie więcej niż 17 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 72 nowe nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres: andrzej.patyniak@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Usługa organizacji 4- jednodniowych warsztatów dla przedstawicieli lokalnej społeczności wraz ze świadczeniem usługi trenera ds. rewitalizacji w ramach projektu "Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy Chemiczną Twierdzę"

zamówienie na Usługa organizacji 4- jednodniowych warsztatów dla przedstawicieli lokalnej społeczności wraz ze świadczeniem usługi trenera ds. rewitalizacji w ramach projektu "Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy Chemiczną Twierdzę"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

zamówienie na: Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych

zamówienie na Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostawa do siedziby Zamawiającego 370 szt. terminarzy książkowych

zamówienie na Dostawa do siedziby Zamawiającego 370 szt. terminarzy książkowych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020

zamówienie na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wieslawa.czarnoglowska@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń FortiMail i FortiGate

zamówienie na Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń FortiMail i FortiGate

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie wycen 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle.

zamówienie na Wykonanie wycen 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: andrzej.patyniak@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na dostawa, instalacja i wdrożenie platformy internetowej do przeprowadzenia konsultacji w trybie Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokók 139 osobiście lub pocztą

zamówienie na: zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamówienie na zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: martyna.gorzel@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie wycen 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Wykonanie wycen 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: andrzej.patyniak@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: program estetyzacji miasta Kędzierzyn-Koźle – etap I - koncepcja systemu informacji miejskiej z konsultacjami społecznymi

zamówienie na program estetyzacji miasta Kędzierzyn-Koźle – etap I - koncepcja systemu informacji miejskiej z konsultacjami społecznymi

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. G. Piramowicza 32 , 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VI

zamówienie na Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VI

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: andrzej.patyniak@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap V

zamówienie na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap V

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.patyniak@kedzierzvnkozle.pl

zamówienie na: usługa organizacji warsztatów dla przedstawicieli lokalnej społeczności, przeprowadzanych metodą charrette wraz ze świadczeniem usługi trenera ds. rewitalizacji

zamówienie na usługa organizacji warsztatów dla przedstawicieli lokalnej społeczności, przeprowadzanych metodą charrette wraz ze świadczeniem usługi trenera ds. rewitalizacji

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: materiały eksploatacyjne do drukarek Kyocera, HP, Lexmark, Konica Minolta

zamówienie na materiały eksploatacyjne do drukarek Kyocera, HP, Lexmark, Konica Minolta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: wykonanie i wymiana zbiornika wody w wozie strażackim Star 244 na podwoziu Jelcz 005

zamówienie na wykonanie i wymiana zbiornika wody w wozie strażackim Star 244 na podwoziu Jelcz 005

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32 wWydziale Zarządzania Kryzysowego pok. nr 109 w godz. 8:00 do 15:00 osobiście lub pocztą

zamówienie na: wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.patyniak@kcdzierzynkozłe.pl

zamówienie na: wykonanie i przeprowadzenie w dniu 16.11.2016 r. kampanii promującej działania ekologiczne na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle pn. "eKKo kobieta"

zamówienie na wykonanie i przeprowadzenie w dniu 16.11.2016 r. kampanii promującej działania ekologiczne na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle pn. "eKKo kobieta"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap IV

zamówienie na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap IV

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.patyniak@kedzierzvnkozle.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij