Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 35505
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 10605
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 9530
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 9473
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 9209
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 9209
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 9136
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 9118
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 9114
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 9055
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 9038
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 9025
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 9019
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu 8998
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 8971
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 8932
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 8887
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 8817
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 8808
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 8757
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 8674
Podinspektor ds. promocji 8644
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska 8597
Zastępstwo na stanowisku kancelisty 8311
Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych 8255
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 7955
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 7130
Inspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 6829
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6639
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6606
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6601
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6560
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 6413
trzy wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu 6327
zastępstwo na stanowisku dozorcy budynku przy ul. Planetorza 2 6202
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 6085
referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania 5890
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5819
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 5691
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5567
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5496
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5443
referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych 5409
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5340
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5291
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5279
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5257
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5245
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5194
Dyrektor Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25 5145
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 14253
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4701
Zarządzenie nr 2289/MOSiR/2018 2799
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2750
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2725
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2691
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2690
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2689
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2688
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2679
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2677
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2668
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2662
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2662
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2656
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2655
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2652
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2638
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2636
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2613
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2602
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2584
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2559
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2544
Zarządzenie nr 45/PMS/2018 2543
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2539
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2530
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2527
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2518
Zarządzenie nr 44/GNP/2018 2518
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2511
Zarządzenie nr 43/GNP/2018 2511
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2504
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2493
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2493
Zarządzenie nr 22/Or/2018 2492
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2489
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2487
Zarządzenie nr 21/Or/2018 2481
Zarządzenie nr 41/GNP/2018 2481
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2474
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2470
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2470
Zarządzenie nr 27/Or/2018 2468
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2461
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2458
Zarządzenie nr 20/DG/2018 2454
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2452
Zarządzenie nr 40/GNP/2018 2450
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2449
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLI/366/17 5555
Uchwała nr XLI/370/17 5449
Uchwała nr XLI/367/17 5446
Uchwała nr XLI/371/17 5436
Uchwała nr XLI/368/17 5428
Uchwała nr XLI/369/17 5397
Uchwała nr XLI/365/17 5379
Uchwała nr XLI/364/17 5350
Uchwała nr XLI/362/17 5336
Uchwała nr XLI/363/17 5333
Uchwała nr XL/356/17 5109
Uchwała nr XXXIX/346/16 5057
Uchwała nr XL/361/17 5047
Uchwała nr XXXIX/348/16 5033
Uchwała nr XL/352/17 5025
Uchwała nr XL/353/17 4998
Uchwała nr Nr XL/357/17 4991
Uchwała nr XL/355/17 4960
Uchwała nr XXXIX/351/16 4955
Uchwała nr XL/358/17 4954
Uchwała nr XXXIX/350/16 4949
Uchwała nr XL/354/17 4936
Uchwała nr XL/360/17 4935
Uchwała nr XL/359/17 4932
Uchwała nr XXXIX/349/16 4925
Uchwała nr XXXIX/347/16 4921
Uchwała nr XLII/383/17 4917
Uchwała nr XXXIX/342/16 4880
Uchwała nr XLII/384/17 4857
Uchwała nr XLII/376/17 4826
Uchwała nr XLII/375/17 4815
Uchwała nr XLII/386/17 4808
Uchwała nr XLII/382/17 4807
Uchwała nr XLII/385/17 4800
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4780
Uchwała nr XLII/381/17 4774
Uchwała nr XLII/380/17 4755
Uchwała nr XLII/379/17 4741
Uchwała nr XLII/374/17 4732
Uchwała nr XLII/378/17 4732
Uchwała nr XXXIX/344/16 4725
Uchwała nr XLII/373/17 4718
Uchwała nr XLII/372/17 4711
Uchwała nr XLII/377/17 4709
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4699
Uchwała nr XXXIX/343/16 4696
Uchwała nr XXXVII/338/16 4692
Uchwała nr XXXIX/345/16 4690
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4674
Uchwała nr XXXVII/332/16 4607
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 2333
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 1028
Uchwały Zarządu Osiedla 993
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 842
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 817
Informacja o działaniach 814
Uchwały - 2017 rok 787
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 785
Uchwały - 2017 rok 749
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 747
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 744
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 743
Zebranie Rady Osiedla w dniu 14.12.2018 r. 734
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 717
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 717
Budżet Obywatelski 709
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 707
Informacje o działaniach 702
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 700
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 699
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 685
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 681
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 681
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 680
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 677
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 670
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 666
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 664
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 657
Uchwały - 2015 rok 650
Uchwały - 2016 rok 645
Pisma w sprawie - 2017 rok 642
Uchwały - 2012 rok 639
Uchwały - 2014 rok 638
Uchwały - 2014 rok 623
Uchwały - 2015 rok 622
Absolutorium 618
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 617
Uchwały - 2016 rok 610
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 609
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 608
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 606
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 602
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 597
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 594
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 593
Informacja o działaniach 565
Uchwały Zarządu Osiedla 561
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 547
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 542
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 824
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 802
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 565
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 536
przywrócenie porządku oraz przeciwdziałanie zagrożeniom i zgorszeniu publicznemu na ul. Wojska Polskiego 198
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9260
Architektura i urbanistyka 3953
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3647
Informacja o wyniku przetargu 3546
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2018 roku 3530
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3507
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3481
Informacja o wynikach przetargu 3479
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3469
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3449
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3448
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3438
Wykazy nieruchomości 3430
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3427
ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3405
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3390
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3388
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3382
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3381
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3377
Informacja o wynikach przetargów 3369
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3362
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3360
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3358
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, składającej się z działek nr 2206/26, 2207/9 i 4221/18, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn przy ul. Aroniowej 3339
Informacja o wyniku przetargu 3337
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3337
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3330
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3313
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku” 3304
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1210/17, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kędzierzyn przy ul. Powstańców 3286
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3280
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3274
Informacja o wynikach przetargu 3268
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3266
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3265
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3258
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako działka nr 3375/1, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn przy ul. Aroniowej 3255
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3254
Informacja o wynikach przetargu 3237
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3228
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3227
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3224
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 3219
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 3217
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3205
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3203
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3202
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3202
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3200
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 5691
OSP Kłodnica 5614
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5574
Automobilklub 5557
Wychowanie przez sztukę 5464
KST.524.1.2017 5425
KST.524.14.2016 5418
KST.524.2.2017 5328
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5243
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 5113
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 5061
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 5045
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 5031
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 5028
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 5027
Klub Sportowy Koziołek 5024
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 5021
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 5021
RTS ODRA 5017
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 5016
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 5016
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 5004
Beninca UKS Feniks 4999
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4997
Opolskie Bractwo Rycerskie 4990
TS Chemik 4990
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4989
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4983
Klub Sportowy Koziołek 4979
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4977
KS Olimpijczyk 4973
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4970
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4968
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4967
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4966
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4964
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4962
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4957
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020” 4952
Klub Sportowy Sławięcice 4949
Fundacja MESA 4944
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4942
Troopers of Highway MC 4938
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4922
KST.524.4.2017 4919
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4898
Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebującym „Trampolina” 4871
KST.524.5.2017 4848
KST.524.7.2017 4831
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej 4789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij