Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 19984
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8475
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6440
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6021
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5959
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 5930
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 5896
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5864
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 5837
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 5721
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5508
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5491
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5456
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5437
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5426
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5417
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5415
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5371
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5368
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5349
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5295
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5293
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5278
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5221
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5216
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5168
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5162
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5137
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5130
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5066
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5037
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5037
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5011
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 4991
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 4989
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 4989
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 4979
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 4967
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4958
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4951
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4946
Sorter do bilonu 4943
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4939
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4935
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4925
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4907
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 4907
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 4905
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2017 roku 4897
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 4896
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 7391
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4504
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2630
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2578
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2571
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2566
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2550
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2548
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2548
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2545
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2541
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2528
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2527
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2517
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2503
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2501
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2499
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2499
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2498
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2497
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2452
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2390
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2379
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2379
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2377
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2376
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2376
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2369
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2355
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2353
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2351
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2349
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2348
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2348
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2348
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2347
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2346
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2338
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2335
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2327
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2327
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2322
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2306
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2304
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2303
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2303
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2282
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2242
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2241
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2239
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 10761
Uchwała nr XLI/366/17 5366
Uchwała nr XLI/370/17 5327
Uchwała nr XLI/371/17 5326
Uchwała nr XLI/368/17 5285
Uchwała nr XLI/369/17 5269
Uchwała nr XLI/367/17 5257
Uchwała nr XLI/365/17 5238
Uchwała nr XLI/364/17 5214
Uchwała nr XLI/362/17 5212
Uchwała nr XLI/363/17 5211
Uchwała nr XL/352/17 4895
Uchwała nr Nr XL/357/17 4870
Uchwała nr XL/356/17 4848
Uchwała nr XXXIX/351/16 4840
Uchwała nr XL/361/17 4839
Uchwała nr XXXIX/346/16 4834
Uchwała nr XL/358/17 4830
Uchwała nr XXXIX/348/16 4825
Uchwała nr XL/353/17 4822
Uchwała nr XL/355/17 4821
Uchwała nr XXXIX/350/16 4821
Uchwała nr XL/360/17 4818
Uchwała nr XL/359/17 4810
Uchwała nr XL/354/17 4807
Uchwała nr XXXIX/347/16 4804
Uchwała nr XXXIX/349/16 4802
Uchwała nr XXXIX/342/16 4745
Uchwała nr XLII/376/17 4686
Uchwała nr XLII/386/17 4686
Uchwała nr XLII/385/17 4682
Uchwała nr XLII/382/17 4670
Uchwała nr XLII/384/17 4654
Uchwała nr XLII/383/17 4642
Uchwała nr XLII/381/17 4636
Uchwała nr XLII/380/17 4630
Uchwała nr XLII/379/17 4626
Uchwała nr XLII/378/17 4618
Uchwała nr XLII/375/17 4606
Uchwała nr XLII/373/17 4599
Uchwała nr XXXIX/344/16 4598
Uchwała nr XLII/372/17 4596
Uchwała nr XLII/377/17 4594
Uchwała nr XLII/374/17 4593
Uchwała nr XXXIX/343/16 4579
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4579
Uchwała nr XXXVII/338/16 4568
Uchwała nr XXXIX/345/16 4566
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4561
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4555
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 961
Uchwały Zarządu Osiedla 573
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 563
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 556
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 550
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 540
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 537
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 532
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 532
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 531
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 531
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 531
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 520
Uchwały - 2017 rok 520
Pisma w sprawie - 2017 rok 513
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 513
Uchwały - 2016 rok 513
Uchwały - 2014 rok 512
Uchwały - 2012 rok 511
Uchwały - 2015 rok 511
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 499
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 494
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 490
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 486
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 485
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 483
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 482
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 482
Uchwały - 2014 rok 474
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 474
Uchwały - 2015 rok 472
Uchwały - 2016 rok 472
Uchwały - 2017 rok 472
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 468
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 468
Budżet Obywatelski 466
Absolutorium 465
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 446
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 402
Informacja o działaniach 385
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 383
Informacje o działaniach 381
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 380
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 357
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 347
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 343
Posiedzenie Rady Osiedla w dniu 11.IX.2017 r. 340
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 2/2016 334
Uchwały - 2016 rok 324
Plan finasowy i wnioski do budżetu - lata 2013, 2014, 2015 i 2016 322
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 251
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 232
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 191
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 169
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3687
Informacja o wyniku przetargu 3429
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3391
Wykazy nieruchomości 3308
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3297
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3283
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3279
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3274
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3274
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3274
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3273
Informacja o wynikach przetargów 3269
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3261
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3250
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3242
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3239
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3236
Informacja o wyniku przetargu 3202
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3199
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3193
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3187
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3176
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3143
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3128
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3127
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3115
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3111
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3105
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3101
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3101
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3101
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3084
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3080
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3074
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3068
Informacja o wynikach przetargów 3066
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3056
Informacja o wynikach przetargów 3053
Informacja o wynikach przetargów 3050
Informacja o wyniku przetargu 3046
Informacja o wynikach przetargów 3032
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3031
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3027
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3026
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3018
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3018
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3005
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3005
Informacja o wynikach przetargu 2995
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2017 roku 2974
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5409
OSP Kłodnica 5310
KST.524.1.2017 5264
KST.524.14.2016 5252
Automobilklub 5189
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5097
KST.524.2.2017 5034
Wychowanie przez sztukę 5028
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4883
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4882
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4873
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4856
Klub Sportowy Koziołek 4855
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4855
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4855
TS Chemik 4853
RTS ODRA 4851
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4850
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4848
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4847
Klub Sportowy Koziołek 4844
Opolskie Bractwo Rycerskie 4844
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4841
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4840
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4839
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4837
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4835
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4834
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4833
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4831
KS Olimpijczyk 4830
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4823
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4820
Klub Sportowy Sławięcice 4819
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4816
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4816
Troopers of Highway MC 4816
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4812
Fundacja MESA 4811
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4802
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4801
Beninca UKS Feniks 4644
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4031
Ochotnicza Straż Pożarna 4020
Troopers of Highways 4017
Stowarzyszenie Romane Pszała 4003
KST.524.3.2017 3909
KST.524.4.2017 3730
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3587
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3548

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij