Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 24713
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8672
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6657
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 6448
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6216
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6165
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6125
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6092
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 6008
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 5929
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5684
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5661
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5655
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5590
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5582
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5580
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5570
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5542
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5525
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5498
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5440
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5431
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5371
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5366
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5330
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5313
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5220
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5197
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5180
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5165
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5111
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5098
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5094
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5059
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5046
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5026
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5025
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5019
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 5016
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 4997
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4993
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4986
Sorter do bilonu 4979
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4979
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4968
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4967
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4956
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4946
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 4940
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 4929
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 9561
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4539
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2662
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2609
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2604
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2600
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2584
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2581
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2579
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2576
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2573
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2561
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2561
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2547
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2533
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2532
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2531
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2530
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2529
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2528
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2483
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2427
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2411
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2411
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2411
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2410
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2409
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2401
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2390
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2384
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2383
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2381
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2380
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2379
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2379
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2376
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2376
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2375
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2365
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2357
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2357
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2355
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2335
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2335
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2333
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2331
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2311
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2272
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2271
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2267
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 13504
Uchwała nr XLI/366/17 5433
Uchwała nr XLI/370/17 5358
Uchwała nr XLI/371/17 5356
Uchwała nr XLI/368/17 5321
Uchwała nr XLI/369/17 5303
Uchwała nr XLI/367/17 5286
Uchwała nr XLI/365/17 5271
Uchwała nr XLI/363/17 5246
Uchwała nr XLI/364/17 5246
Uchwała nr XLI/362/17 5243
Uchwała nr XL/352/17 4927
Uchwała nr Nr XL/357/17 4907
Uchwała nr XL/356/17 4888
Uchwała nr XXXIX/351/16 4871
Uchwała nr XXXIX/346/16 4870
Uchwała nr XL/361/17 4869
Uchwała nr XL/358/17 4861
Uchwała nr XXXIX/348/16 4856
Uchwała nr XL/353/17 4852
Uchwała nr XL/355/17 4852
Uchwała nr XXXIX/350/16 4851
Uchwała nr XL/360/17 4848
Uchwała nr XL/359/17 4840
Uchwała nr XL/354/17 4838
Uchwała nr XXXIX/349/16 4833
Uchwała nr XXXIX/347/16 4832
Uchwała nr XXXIX/342/16 4790
Uchwała nr XLII/376/17 4731
Uchwała nr XLII/386/17 4717
Uchwała nr XLII/385/17 4712
Uchwała nr XLII/382/17 4709
Uchwała nr XLII/384/17 4682
Uchwała nr XLII/383/17 4673
Uchwała nr XLII/381/17 4669
Uchwała nr XLII/380/17 4660
Uchwała nr XLII/379/17 4656
Uchwała nr XLII/378/17 4647
Uchwała nr XLII/375/17 4643
Uchwała nr XLII/372/17 4630
Uchwała nr XLII/373/17 4629
Uchwała nr XXXIX/344/16 4629
Uchwała nr XLII/374/17 4624
Uchwała nr XLII/377/17 4622
Uchwała nr XXXIX/343/16 4609
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4609
Uchwała nr XXXIX/345/16 4598
Uchwała nr XXXVII/338/16 4596
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4590
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4586
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1118
Uchwały Zarządu Osiedla 679
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 638
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 595
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 584
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 578
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 576
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 568
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 565
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 565
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 564
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 563
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 563
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 559
Uchwały - 2017 rok 553
Uchwały - 2014 rok 546
Pisma w sprawie - 2017 rok 545
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 545
Uchwały - 2016 rok 544
Uchwały - 2012 rok 543
Uchwały - 2015 rok 542
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 526
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 525
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 518
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 516
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 513
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 512
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 512
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 510
Uchwały - 2014 rok 507
Uchwały - 2017 rok 505
Budżet Obywatelski 504
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 504
Uchwały - 2015 rok 503
Uchwały - 2016 rok 502
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 500
Absolutorium 499
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 498
Informacja o działaniach 494
Informacje o działaniach 484
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 473
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 452
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 451
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 447
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 434
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 422
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 413
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 402
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 390
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 377
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 405
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 304
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 294
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 245
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6101
Informacja o wyniku przetargu 3455
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3414
Wykazy nieruchomości 3338
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3320
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3306
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3302
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3300
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3296
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3296
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3293
Informacja o wynikach przetargów 3291
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3284
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3274
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3267
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3265
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3260
Informacja o wyniku przetargu 3234
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3225
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3218
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3213
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3206
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3167
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2017 roku 3163
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3158
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3154
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3140
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3139
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3132
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3131
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3129
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3125
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3111
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3109
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3103
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3095
Informacja o wynikach przetargów 3090
Informacja o wynikach przetargów 3078
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3078
Informacja o wynikach przetargów 3076
Informacja o wyniku przetargu 3075
Informacja o wynikach przetargów 3058
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3057
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3051
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3050
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3046
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3042
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3034
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3028
Informacja o wynikach przetargu 3025
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5451
OSP Kłodnica 5346
KST.524.1.2017 5313
KST.524.14.2016 5291
Automobilklub 5228
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5132
KST.524.2.2017 5077
Wychowanie przez sztukę 5068
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4923
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4922
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4911
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4911
Klub Sportowy Koziołek 4897
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4894
TS Chemik 4892
RTS ODRA 4889
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4885
Klub Sportowy Koziołek 4883
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4883
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4878
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4878
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4874
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4874
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4873
Opolskie Bractwo Rycerskie 4873
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4873
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4872
KS Olimpijczyk 4869
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4868
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4867
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4855
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4850
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4847
Klub Sportowy Sławięcice 4846
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4846
Troopers of Highway MC 4845
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4842
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4840
Fundacja MESA 4838
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4827
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4825
Beninca UKS Feniks 4691
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4080
Troopers of Highways 4079
Ochotnicza Straż Pożarna 4057
Stowarzyszenie Romane Pszała 4046
KST.524.3.2017 3958
KST.524.4.2017 3773
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3615
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3592

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij