Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17249
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8390
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6347
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 5940
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5871
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 5848
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 5822
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 5814
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5710
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 5699
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5502
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5478
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5433
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5420
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5409
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5404
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5374
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5364
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5360
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5343
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5294
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5284
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5273
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5214
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5212
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5164
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5157
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5134
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5122
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5062
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5027
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5020
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5007
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 4987
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 4985
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 4982
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 4975
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 4964
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4952
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4948
Sorter do bilonu 4941
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4937
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4932
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4930
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4922
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4906
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 4905
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 4894
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2017 roku 4893
Odnowienie abonamentu programu antywirusowego 4889
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 6303
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4500
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2628
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2573
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2570
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2561
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2548
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2545
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2545
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2542
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2538
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2526
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2525
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2515
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2501
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2497
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2497
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2497
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2496
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2494
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2449
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2385
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2376
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2376
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2376
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2374
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2367
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2367
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2352
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2350
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2348
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2347
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2346
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2345
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2345
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2343
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2343
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2332
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2330
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2325
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2325
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2320
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2304
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2301
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2301
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2301
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2279
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2240
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2239
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2237
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 9077
Uchwała nr XLI/366/17 5362
Uchwała nr XLI/370/17 5323
Uchwała nr XLI/371/17 5323
Uchwała nr XLI/368/17 5281
Uchwała nr XLI/369/17 5265
Uchwała nr XLI/367/17 5253
Uchwała nr XLI/365/17 5236
Uchwała nr XLI/362/17 5209
Uchwała nr XLI/364/17 5209
Uchwała nr XLI/363/17 5208
Uchwała nr XL/352/17 4890
Uchwała nr Nr XL/357/17 4864
Uchwała nr XL/356/17 4843
Uchwała nr XXXIX/351/16 4839
Uchwała nr XL/361/17 4837
Uchwała nr XXXIX/346/16 4827
Uchwała nr XL/358/17 4825
Uchwała nr XL/353/17 4818
Uchwała nr XL/355/17 4818
Uchwała nr XL/360/17 4816
Uchwała nr XXXIX/348/16 4816
Uchwała nr XXXIX/350/16 4816
Uchwała nr XL/359/17 4806
Uchwała nr XL/354/17 4804
Uchwała nr XXXIX/347/16 4801
Uchwała nr XXXIX/349/16 4799
Uchwała nr XXXIX/342/16 4736
Uchwała nr XLII/386/17 4684
Uchwała nr XLII/376/17 4681
Uchwała nr XLII/385/17 4677
Uchwała nr XLII/382/17 4666
Uchwała nr XLII/384/17 4651
Uchwała nr XLII/383/17 4639
Uchwała nr XLII/381/17 4633
Uchwała nr XLII/380/17 4626
Uchwała nr XLII/379/17 4623
Uchwała nr XLII/378/17 4615
Uchwała nr XLII/375/17 4597
Uchwała nr XLII/373/17 4596
Uchwała nr XLII/374/17 4590
Uchwała nr XLII/377/17 4590
Uchwała nr XLII/372/17 4588
Uchwała nr XXXIX/344/16 4574
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4573
Uchwała nr XXXIX/343/16 4572
Uchwała nr XXXVII/338/16 4563
Uchwała nr XXXIX/345/16 4558
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4557
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4554
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 938
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 561
Uchwały Zarządu Osiedla 558
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 554
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 547
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 536
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 530
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 529
Uchwały - 2017 rok 517
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 515
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 512
Uchwały - 2016 rok 512
Pisma w sprawie - 2017 rok 510
Uchwały - 2014 rok 510
Uchwały - 2012 rok 509
Uchwały - 2015 rok 509
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 497
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 490
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 484
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 481
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 481
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 480
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 480
Uchwały - 2014 rok 472
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 472
Uchwały - 2015 rok 470
Uchwały - 2017 rok 469
Uchwały - 2016 rok 467
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 465
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 465
Absolutorium 462
Budżet Obywatelski 461
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 450
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 444
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 400
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 381
Informacja o działaniach 373
Informacje o działaniach 365
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 355
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 346
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 342
Posiedzenie Rady Osiedla w dniu 11.IX.2017 r. 338
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 2/2016 331
Uchwały - 2016 rok 322
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 321
Plan finasowy i wnioski do budżetu - lata 2013, 2014, 2015 i 2016 320
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 225
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 209
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 163
Usługi Komunalne sp. z o.o. 144
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 143
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o wyniku przetargu 3426
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3388
Wykazy nieruchomości 3303
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3295
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3282
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3277
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3271
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3271
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3270
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3270
Informacja o wynikach przetargów 3266
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3257
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3249
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3240
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3234
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3227
Informacja o wyniku przetargu 3201
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3194
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3191
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3185
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3171
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3140
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3126
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3123
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3112
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3108
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3103
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3100
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3098
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3098
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3082
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3078
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3070
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3067
Informacja o wynikach przetargów 3063
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3054
Informacja o wynikach przetargów 3052
Informacja o wynikach przetargów 3046
Informacja o wyniku przetargu 3043
Informacja o wynikach przetargów 3030
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3029
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3024
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3022
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3015
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3013
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3003
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3001
Informacja o wynikach przetargu 2993
III przetargi ustne nieograniczone 2966
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2962
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5407
OSP Kłodnica 5305
KST.524.1.2017 5250
KST.524.14.2016 5240
Automobilklub 5183
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5096
KST.524.2.2017 5026
Wychowanie przez sztukę 5024
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4877
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4877
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4870
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4849
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4849
RTS ODRA 4848
TS Chemik 4847
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4846
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4844
Klub Sportowy Koziołek 4843
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4842
Klub Sportowy Koziołek 4838
Opolskie Bractwo Rycerskie 4838
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4838
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4836
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4835
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4831
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4831
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4831
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4830
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4830
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4828
KS Olimpijczyk 4826
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4818
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4818
Klub Sportowy Sławięcice 4816
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4815
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4813
Troopers of Highway MC 4813
Fundacja MESA 4809
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4807
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4800
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4796
Beninca UKS Feniks 4639
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4027
Ochotnicza Straż Pożarna 4015
Troopers of Highways 4007
Stowarzyszenie Romane Pszała 3993
KST.524.3.2017 3899
KST.524.4.2017 3722
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3586
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3542

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij