Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 28546
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8866
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 6919
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6873
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6416
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6368
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6334
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6294
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 6163
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 6136
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5879
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5848
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5818
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5747
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5735
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5728
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5725
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5710
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5672
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5637
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5591
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5584
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5521
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5518
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5462
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5376
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5365
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5326
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5264
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5216
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5215
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu 5213
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5183
Podinspektor ds. promocji 5168
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5150
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5124
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska 5115
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5075
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5057
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 5055
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5053
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5041
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 5016
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 5014
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 5010
Sorter do bilonu 5002
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4998
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4988
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4988
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4975
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 11303
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4563
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2683
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2630
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2626
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2623
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2608
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2606
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2599
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2599
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2596
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2586
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2585
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2570
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2557
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2553
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2553
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2553
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2549
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2548
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2506
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2459
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2441
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2435
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2434
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2434
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2431
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2424
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2413
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2407
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2407
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2403
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2403
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2402
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2400
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2399
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2398
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2396
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2389
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2381
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2380
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2378
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2359
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2359
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2356
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2353
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2334
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2295
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2294
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2288
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 16189
Uchwała nr XLI/366/17 5476
Uchwała nr XLI/370/17 5382
Uchwała nr XLI/371/17 5377
Uchwała nr XLI/368/17 5360
Uchwała nr XLI/369/17 5328
Uchwała nr XLI/367/17 5315
Uchwała nr XLI/365/17 5303
Uchwała nr XLI/364/17 5276
Uchwała nr XLI/362/17 5273
Uchwała nr XLI/363/17 5273
Uchwała nr XL/352/17 4962
Uchwała nr XL/356/17 4938
Uchwała nr Nr XL/357/17 4931
Uchwała nr XXXIX/346/16 4904
Uchwała nr XL/361/17 4895
Uchwała nr XXXIX/351/16 4895
Uchwała nr XL/355/17 4894
Uchwała nr XL/358/17 4885
Uchwała nr XXXIX/348/16 4881
Uchwała nr XL/360/17 4879
Uchwała nr XXXIX/350/16 4879
Uchwała nr XL/353/17 4878
Uchwała nr XL/354/17 4867
Uchwała nr XL/359/17 4865
Uchwała nr XXXIX/349/16 4861
Uchwała nr XXXIX/347/16 4859
Uchwała nr XXXIX/342/16 4818
Uchwała nr XLII/376/17 4767
Uchwała nr XLII/382/17 4744
Uchwała nr XLII/386/17 4742
Uchwała nr XLII/385/17 4734
Uchwała nr XLII/381/17 4710
Uchwała nr XLII/384/17 4705
Uchwała nr XLII/383/17 4704
Uchwała nr XLII/380/17 4690
Uchwała nr XLII/379/17 4682
Uchwała nr XLII/375/17 4674
Uchwała nr XLII/378/17 4669
Uchwała nr XLII/374/17 4666
Uchwała nr XLII/372/17 4657
Uchwała nr XXXIX/344/16 4657
Uchwała nr XLII/373/17 4656
Uchwała nr XLII/377/17 4649
Uchwała nr XXXIX/343/16 4633
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4632
Uchwała nr XXXIX/345/16 4627
Uchwała nr XXXVII/338/16 4619
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4615
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4611
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1335
Uchwały Zarządu Osiedla 762
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 742
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 628
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 622
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 608
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 603
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 602
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 602
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 601
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 600
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 599
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 590
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 590
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 585
Uchwały - 2017 rok 580
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 575
Uchwały - 2016 rok 573
Pisma w sprawie - 2017 rok 571
Uchwały - 2014 rok 571
Uchwały - 2015 rok 571
Informacja o działaniach 568
Uchwały - 2012 rok 567
Informacje o działaniach 563
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 548
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 547
Uchwały - 2017 rok 546
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 545
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 544
Uchwały - 2014 rok 539
Budżet Obywatelski 538
Uchwały - 2015 rok 537
Absolutorium 536
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 536
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 536
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 536
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 534
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 533
Uchwały - 2016 rok 533
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 533
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 531
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 530
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 529
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 528
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 506
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 496
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 472
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 439
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 417
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 405
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 564
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 420
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 371
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 312
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7149
Informacja o wyniku przetargu 3480
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3428
Wykazy nieruchomości 3369
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3337
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3322
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3321
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3317
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3317
Informacja o wynikach przetargów 3315
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3311
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3309
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3300
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3298
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3294
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3282
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3280
Informacja o wyniku przetargu 3266
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3249
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3247
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3232
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3226
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2017 roku 3222
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3201
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3191
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3184
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3165
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3161
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3160
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3158
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3148
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3143
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3139
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3129
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3126
Informacja o wynikach przetargów 3126
Informacja o wyniku przetargu 3114
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3113
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3113
Informacja o wynikach przetargów 3112
Informacja o wynikach przetargów 3109
Informacja o wynikach przetargów 3088
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3078
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3077
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3070
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3069
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3066
Informacja o wynikach przetargu 3062
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3061
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3048
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5483
OSP Kłodnica 5387
KST.524.1.2017 5344
KST.524.14.2016 5332
Automobilklub 5257
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5157
KST.524.2.2017 5116
Wychowanie przez sztukę 5096
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4960
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4959
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4955
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4947
Klub Sportowy Koziołek 4946
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4931
TS Chemik 4928
RTS ODRA 4922
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4921
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4912
Opolskie Bractwo Rycerskie 4909
Klub Sportowy Koziołek 4906
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4905
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4905
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4904
KS Olimpijczyk 4902
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4902
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4900
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4900
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4900
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4900
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4891
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4886
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4878
Klub Sportowy Sławięcice 4876
Troopers of Highway MC 4876
Fundacja MESA 4873
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4871
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4870
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4864
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4859
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4844
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4843
Beninca UKS Feniks 4724
Troopers of Highways 4133
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4115
Ochotnicza Straż Pożarna 4088
Stowarzyszenie Romane Pszała 4086
KST.524.3.2017 4005
KST.524.4.2017 3815
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3639
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij