Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 15307
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8191
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6127
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 5737
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 5703
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5664
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 5650
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 5615
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 5573
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5450
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5388
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5351
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5323
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5302
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5289
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5281
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5251
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5231
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5231
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5181
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5176
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5173
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5158
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5103
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5099
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5054
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5047
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5020
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5001
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 4948
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 4907
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 4894
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4884
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 4877
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 4875
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 4866
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 4863
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 4853
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4838
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4834
Sorter do bilonu 4830
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4825
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4823
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4817
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4812
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 4795
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4793
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 4780
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2017 roku 4780
Odnowienie abonamentu programu antywirusowego 4779
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 5568
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4495
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2520
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2494
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2492
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2491
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2472
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2471
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2462
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2461
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2461
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2460
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2455
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2452
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2448
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2445
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2444
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2444
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2444
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2441
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2396
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2329
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2326
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2324
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2324
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2323
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2304
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2301
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2301
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2300
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2279
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2272
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2267
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2265
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2257
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2257
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2243
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2242
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2239
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2238
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2238
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2237
Zarządzenie nr 1598/Fn/2017 2236
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2235
Zarządzenie nr 1596/GNP/2017 2233
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 7916
Uchwała nr XLI/366/17 5252
Uchwała nr XLI/370/17 5213
Uchwała nr XLI/371/17 5213
Uchwała nr XLI/368/17 5167
Uchwała nr XLI/369/17 5155
Uchwała nr XLI/367/17 5139
Uchwała nr XLI/365/17 5126
Uchwała nr XLI/363/17 5099
Uchwała nr XLI/362/17 5098
Uchwała nr XLI/364/17 5098
Uchwała nr XL/352/17 4768
Uchwała nr Nr XL/357/17 4750
Uchwała nr XXXIX/346/16 4742
Uchwała nr XXXIX/348/16 4733
Uchwała nr XL/356/17 4732
Uchwała nr XXXIX/350/16 4730
Uchwała nr XXXIX/351/16 4730
Uchwała nr XL/361/17 4727
Uchwała nr XXXIX/342/16 4720
Uchwała nr XXXIX/347/16 4717
Uchwała nr XXXIX/349/16 4716
Uchwała nr XL/358/17 4715
Uchwała nr XL/353/17 4708
Uchwała nr XL/355/17 4707
Uchwała nr XL/360/17 4706
Uchwała nr XL/359/17 4696
Uchwała nr XL/354/17 4694
Uchwała nr XLII/386/17 4574
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4571
Uchwała nr XXXIX/344/16 4567
Uchwała nr XLII/385/17 4566
Uchwała nr XXXIX/343/16 4562
Uchwała nr XXXVII/338/16 4560
Uchwała nr XLII/382/17 4554
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4554
Uchwała nr XLII/376/17 4551
Uchwała nr XXXIX/345/16 4551
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4551
Uchwała nr XXXVII/332/16 4550
Uchwała nr XXXVII/337/16 4543
Uchwała nr XLII/384/17 4542
Uchwała nr XXXVII/333/16 4541
Uchwała nr XXXVII/335/16 4539
Uchwała nr XXXVII/336/16 4537
Uchwała nr XXXVII/334/16 4536
Uchwała nr XXXVII/330/16 4532
Uchwała nr XLII/383/17 4529
Uchwała nr XXXVII/331/16 4529
Uchwała nr XLII/381/17 4516
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 864
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 558
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 552
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 545
Uchwały Zarządu Osiedla 543
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 532
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 529
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 529
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 527
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 515
Uchwały - 2017 rok 515
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 510
Uchwały - 2016 rok 510
Pisma w sprawie - 2017 rok 509
Uchwały - 2012 rok 509
Uchwały - 2014 rok 509
Uchwały - 2015 rok 508
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 495
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 488
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 481
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 481
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 480
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 480
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 480
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 471
Uchwały - 2014 rok 470
Uchwały - 2015 rok 469
Uchwały - 2017 rok 467
Uchwały - 2016 rok 466
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 465
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 463
Absolutorium 460
Budżet Obywatelski 458
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 441
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 398
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 389
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 380
Informacja o działaniach 359
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 351
Informacje o działaniach 349
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 344
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 2/2016 327
Uchwały - 2016 rok 320
Plan finasowy i wnioski do budżetu - lata 2013, 2014, 2015 i 2016 318
Posiedzenie Rady Osiedla w dniu 11.IX.2017 r. 318
Pisma w sprawie - lata 2015 i 2016 317
Protokoły z posiedzień - 2013 rok 316
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 198
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 192
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 141
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 131
Usługi Komunalne sp. z o.o. 126
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o wyniku przetargu 3424
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3387
Wykazy nieruchomości 3300
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3293
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3280
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3276
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3271
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3269
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3269
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3269
Informacja o wynikach przetargów 3263
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3256
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3247
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3239
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3232
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3224
Informacja o wyniku przetargu 3199
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3193
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3189
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3183
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3167
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3139
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3121
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3120
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3109
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3101
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3101
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3098
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3096
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3094
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3080
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3075
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3069
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3066
Informacja o wynikach przetargów 3061
Informacja o wynikach przetargów 3051
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3049
Informacja o wynikach przetargów 3043
Informacja o wyniku przetargu 3040
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3028
Informacja o wynikach przetargów 3026
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3022
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3019
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3015
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3009
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3002
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 2999
Informacja o wynikach przetargu 2991
III przetargi ustne nieograniczone 2962
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2959
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5292
OSP Kłodnica 5191
KST.524.1.2017 5120
KST.524.14.2016 5120
Automobilklub 5067
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 4982
Wychowanie przez sztukę 4911
KST.524.2.2017 4902
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4765
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4762
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4756
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4738
RTS ODRA 4735
TS Chemik 4733
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4730
Opolskie Bractwo Rycerskie 4728
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4727
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4727
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4726
Klub Sportowy Koziołek 4725
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4724
Klub Sportowy Koziołek 4721
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4721
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4719
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4719
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4718
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4717
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4717
KS Olimpijczyk 4713
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4713
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4712
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4709
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4705
Klub Sportowy Sławięcice 4704
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4702
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4702
Troopers of Highway MC 4701
Fundacja MESA 4699
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4698
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4691
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4686
Beninca UKS Feniks 4520
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 3912
Ochotnicza Straż Pożarna 3902
Troopers of Highways 3889
Stowarzyszenie Romane Pszała 3876
KST.524.3.2017 3776
KST.524.4.2017 3599
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3476
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3429

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij