Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 32803
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 9097
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 8883
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 7861
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 7839
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 7576
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 7487
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 7465
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 7442
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 7421
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 7394
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 7386
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 7384
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 7304
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 7299
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 7254
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu 7232
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 7192
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 7182
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 7134
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 7070
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 7041
Podinspektor ds. promocji 7006
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska 6952
Zastępstwo na stanowisku kancelisty 6674
Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych 6612
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6588
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6552
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6517
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6508
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 6313
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 6030
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5520
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5448
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5401
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5253
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5249
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5243
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5206
Inspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5188
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5158
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5151
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5099
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 5088
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5080
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5055
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 5048
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 5043
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 5038
Sorter do bilonu 5038
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 13161
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4633
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2710
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2660
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2659
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2657
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2645
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2633
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2627
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2626
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2626
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2625
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2622
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2614
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2611
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2609
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2607
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2601
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2580
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2572
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2546
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2501
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2483
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2475
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2474
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2472
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2463
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2461
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2460
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2460
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2457
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2453
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2440
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2439
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2434
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2431
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2429
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2428
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2422
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2414
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2413
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2407
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2405
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2390
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2380
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2379
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2359
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2345
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2318
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2315
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLI/366/17 5514
Uchwała nr XLI/370/17 5412
Uchwała nr XLI/371/17 5406
Uchwała nr XLI/368/17 5400
Uchwała nr XLI/367/17 5379
Uchwała nr XLI/369/17 5360
Uchwała nr XLI/365/17 5339
Uchwała nr XLI/364/17 5313
Uchwała nr XLI/362/17 5301
Uchwała nr XLI/363/17 5301
Uchwała nr XL/356/17 5022
Uchwała nr XL/352/17 4987
Uchwała nr XXXIX/346/16 4986
Uchwała nr XL/361/17 4971
Uchwała nr Nr XL/357/17 4959
Uchwała nr XXXIX/348/16 4947
Uchwała nr XL/353/17 4939
Uchwała nr XL/355/17 4919
Uchwała nr XXXIX/351/16 4919
Uchwała nr XL/358/17 4916
Uchwała nr XXXIX/350/16 4908
Uchwała nr XL/360/17 4904
Uchwała nr XL/354/17 4899
Uchwała nr XL/359/17 4894
Uchwała nr XXXIX/349/16 4889
Uchwała nr XXXIX/347/16 4884
Uchwała nr XXXIX/342/16 4848
Uchwała nr XLII/383/17 4846
Uchwała nr XLII/376/17 4793
Uchwała nr XLII/384/17 4787
Uchwała nr XLII/382/17 4774
Uchwała nr XLII/386/17 4769
Uchwała nr XLII/385/17 4759
Uchwała nr XLII/381/17 4740
Uchwała nr XLII/375/17 4738
Uchwała nr XLII/380/17 4719
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4717
Uchwała nr XLII/379/17 4708
Uchwała nr XLII/374/17 4697
Uchwała nr XLII/378/17 4695
Uchwała nr XXXIX/344/16 4689
Uchwała nr XLII/373/17 4684
Uchwała nr XLII/372/17 4681
Uchwała nr XLII/377/17 4676
Uchwała nr XXXIX/343/16 4662
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4660
Uchwała nr XXXVII/338/16 4654
Uchwała nr XXXIX/345/16 4650
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4641
Uchwała nr XXXVII/332/16 4573
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1912
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 879
Uchwały Zarządu Osiedla 876
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 737
Informacja o działaniach 708
Uchwały - 2017 rok 695
Zebranie Rady Osiedla w dniu 14.12.2018 r. 685
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 684
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 683
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 679
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 678
Uchwały - 2017 rok 663
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 655
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 643
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 642
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 642
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 641
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 640
Budżet Obywatelski 638
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 633
Informacje o działaniach 628
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 628
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 627
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 626
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 626
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 624
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 623
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 617
Uchwały - 2015 rok 614
Uchwały - 2014 rok 606
Pisma w sprawie - 2017 rok 605
Uchwały - 2016 rok 605
Uchwały - 2012 rok 604
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 599
Uchwały - 2015 rok 583
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 579
Uchwały - 2014 rok 578
Absolutorium 577
Uchwały - 2016 rok 572
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 572
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 570
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 569
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 568
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 564
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 560
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 560
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 516
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 497
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 474
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 459
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 704
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 644
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 462
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 449
przywrócenie porządku oraz przeciwdziałanie zagrożeniom i zgorszeniu publicznemu na ul. Wojska Polskiego 160
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8419
Informacja o wyniku przetargu 3516
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3447
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2018 roku 3407
Architektura i urbanistyka 3398
Wykazy nieruchomości 3398
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3395
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3374
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3373
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3362
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3356
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3347
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3342
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3341
Informacja o wynikach przetargów 3339
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3331
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3321
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3316
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3301
Informacja o wyniku przetargu 3300
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3300
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3295
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3277
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3251
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3230
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3222
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3222
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3191
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3187
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3182
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3180
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3177
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3171
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3169
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3163
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3154
Informacja o wynikach przetargów 3151
Informacja o wyniku przetargu 3147
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3141
Informacja o wynikach przetargów 3138
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3137
Informacja o wynikach przetargów 3133
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3131
Informacja o wynikach przetargów 3108
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3102
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3101
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3096
Informacja o wynikach przetargu 3093
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3085
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3082
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
OSP Kłodnica 5543
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5538
Automobilklub 5515
Wychowanie przez sztukę 5393
KST.524.1.2017 5388
KST.524.14.2016 5372
KST.524.2.2017 5230
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5206
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 5042
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4993
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4993
Klub Sportowy Koziołek 4991
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4987
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4980
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4979
RTS ODRA 4974
Beninca UKS Feniks 4971
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4967
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4966
TS Chemik 4963
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4955
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4947
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4946
Opolskie Bractwo Rycerskie 4946
Klub Sportowy Koziołek 4943
KS Olimpijczyk 4943
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4937
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4935
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4932
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4929
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4928
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4927
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020” 4925
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4923
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4923
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4913
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4912
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4911
Klub Sportowy Sławięcice 4909
Fundacja MESA 4904
Troopers of Highway MC 4903
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4892
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 4892
KST.524.4.2017 4880
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4861
Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebującym „Trampolina” 4830
KST.524.5.2017 4753
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej 4747
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej 4715
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości 4625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij