Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 26565
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8754
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6749
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 6685
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6298
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6249
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6210
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6178
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 6073
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 6018
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5773
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5734
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5728
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5662
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5650
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5647
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5634
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5612
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5588
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5557
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5505
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5498
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5437
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5434
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5379
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5343
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5287
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5205
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5201
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5195
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5172
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5143
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5124
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5108
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5060
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5040
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5038
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 5032
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5028
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 5004
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4999
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4996
Sorter do bilonu 4990
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4989
Podinspektor ds. promocji 4980
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4976
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4974
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu 4970
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4963
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4958
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 10375
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4548
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2670
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2619
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2613
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2609
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2594
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2590
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2586
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2585
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2582
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2571
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2569
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2559
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2543
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2540
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2539
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2538
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2537
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2535
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2492
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2440
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2425
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2421
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2421
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2420
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2419
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2411
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2398
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2394
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2394
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2390
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2389
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2388
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2387
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2385
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2384
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2382
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2374
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2367
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2366
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2366
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2346
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2344
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2342
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2339
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2321
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2279
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2278
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2273
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 14698
Uchwała nr XLI/366/17 5450
Uchwała nr XLI/370/17 5368
Uchwała nr XLI/371/17 5363
Uchwała nr XLI/368/17 5337
Uchwała nr XLI/369/17 5311
Uchwała nr XLI/367/17 5295
Uchwała nr XLI/365/17 5281
Uchwała nr XLI/363/17 5259
Uchwała nr XLI/364/17 5258
Uchwała nr XLI/362/17 5254
Uchwała nr XL/352/17 4941
Uchwała nr Nr XL/357/17 4917
Uchwała nr XL/356/17 4910
Uchwała nr XXXIX/346/16 4883
Uchwała nr XL/361/17 4881
Uchwała nr XXXIX/351/16 4879
Uchwała nr XL/358/17 4871
Uchwała nr XL/355/17 4868
Uchwała nr XXXIX/348/16 4866
Uchwała nr XL/360/17 4862
Uchwała nr XXXIX/350/16 4862
Uchwała nr XL/353/17 4861
Uchwała nr XL/359/17 4848
Uchwała nr XL/354/17 4847
Uchwała nr XXXIX/347/16 4844
Uchwała nr XXXIX/349/16 4843
Uchwała nr XXXIX/342/16 4803
Uchwała nr XLII/376/17 4743
Uchwała nr XLII/386/17 4727
Uchwała nr XLII/382/17 4724
Uchwała nr XLII/385/17 4719
Uchwała nr XLII/384/17 4692
Uchwała nr XLII/381/17 4686
Uchwała nr XLII/383/17 4683
Uchwała nr XLII/380/17 4668
Uchwała nr XLII/379/17 4666
Uchwała nr XLII/378/17 4657
Uchwała nr XLII/375/17 4653
Uchwała nr XLII/374/17 4641
Uchwała nr XLII/373/17 4640
Uchwała nr XLII/372/17 4639
Uchwała nr XXXIX/344/16 4639
Uchwała nr XLII/377/17 4631
Uchwała nr XXXIX/343/16 4622
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4617
Uchwała nr XXXIX/345/16 4607
Uchwała nr XXXVII/338/16 4606
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4600
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4595
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1192
Uchwały Zarządu Osiedla 716
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 688
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 606
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 591
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 589
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 586
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 580
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 579
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 578
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 576
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 575
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 571
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 570
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 562
Uchwały - 2017 rok 561
Pisma w sprawie - 2017 rok 555
Uchwały - 2014 rok 554
Uchwały - 2015 rok 554
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 553
Uchwały - 2012 rok 553
Uchwały - 2016 rok 553
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 534
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 532
Informacja o działaniach 525
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 525
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 522
Budżet Obywatelski 520
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 520
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 520
Uchwały - 2014 rok 519
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 519
Uchwały - 2017 rok 516
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 516
Uchwały - 2016 rok 515
Informacje o działaniach 514
Absolutorium 512
Uchwały - 2015 rok 512
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 511
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 511
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 487
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 486
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 483
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 476
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 457
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 447
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 434
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 423
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 398
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 385
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 492
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 347
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 328
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 271
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6519
Informacja o wyniku przetargu 3466
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3418
Wykazy nieruchomości 3351
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3327
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3312
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3308
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3308
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3304
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3303
Informacja o wynikach przetargów 3301
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3300
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3290
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3283
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3281
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3270
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3267
Informacja o wyniku przetargu 3245
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3235
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3227
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3220
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3214
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2017 roku 3189
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3178
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3170
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3168
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3149
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3147
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3139
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3138
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3135
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3132
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3117
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3116
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3114
Informacja o wynikach przetargów 3105
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3102
Informacja o wynikach przetargów 3090
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3090
Informacja o wynikach przetargów 3088
Informacja o wyniku przetargu 3088
Informacja o wynikach przetargów 3068
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3065
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3060
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3057
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3054
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3049
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3047
Informacja o wynikach przetargu 3039
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3036
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5464
OSP Kłodnica 5360
KST.524.1.2017 5327
KST.524.14.2016 5306
Automobilklub 5242
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5144
KST.524.2.2017 5095
Wychowanie przez sztukę 5080
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4942
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4942
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4936
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4925
Klub Sportowy Koziołek 4914
TS Chemik 4909
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4907
RTS ODRA 4904
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4899
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4898
Klub Sportowy Koziołek 4895
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4891
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4891
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4889
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4887
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4887
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4886
KS Olimpijczyk 4886
Opolskie Bractwo Rycerskie 4886
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4882
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4880
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4879
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4863
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4860
Klub Sportowy Sławięcice 4858
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4857
Troopers of Highway MC 4855
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4853
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4851
Fundacja MESA 4849
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4847
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4834
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4832
Beninca UKS Feniks 4707
Troopers of Highways 4102
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4095
Ochotnicza Straż Pożarna 4071
Stowarzyszenie Romane Pszała 4060
KST.524.3.2017 3978
KST.524.4.2017 3788
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3624
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij