Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 30184
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8973
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 7355
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6991
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6520
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6477
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 6462
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 6457
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6436
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 6411
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 6183
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 6105
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 6044
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 6042
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 6028
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 6019
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 6002
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5973
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5954
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5926
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5890
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5884
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5812
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5808
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5752
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5661
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu 5646
Podinspektor ds. promocji 5564
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska 5509
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5438
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5380
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 5376
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5228
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5226
Zastępstwo na stanowisku kancelisty 5226
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5193
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5178
Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych 5162
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5133
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5087
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5071
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 5068
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5066
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5046
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 5027
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 5024
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 5017
Sorter do bilonu 5016
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 5001
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4998
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 12045
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4584
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2694
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2644
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2639
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2634
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2620
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2617
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2610
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2609
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2609
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2599
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2596
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2585
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2573
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2567
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2567
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2566
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2565
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2562
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2531
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2468
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2454
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2449
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2446
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2445
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2441
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2435
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2427
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2426
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2420
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2420
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2419
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2418
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2416
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2414
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2413
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2408
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2401
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2395
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2392
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2389
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2379
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2370
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2368
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2363
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2346
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2308
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2306
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2305
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 17548
Uchwała nr XLI/366/17 5495
Uchwała nr XLI/370/17 5395
Uchwała nr XLI/371/17 5395
Uchwała nr XLI/368/17 5374
Uchwała nr XLI/369/17 5342
Uchwała nr XLI/367/17 5337
Uchwała nr XLI/365/17 5316
Uchwała nr XLI/364/17 5292
Uchwała nr XLI/362/17 5284
Uchwała nr XLI/363/17 5283
Uchwała nr XL/352/17 4976
Uchwała nr XL/356/17 4967
Uchwała nr Nr XL/357/17 4945
Uchwała nr XXXIX/346/16 4918
Uchwała nr XL/361/17 4913
Uchwała nr XL/355/17 4909
Uchwała nr XXXIX/351/16 4905
Uchwała nr XL/358/17 4902
Uchwała nr XL/353/17 4897
Uchwała nr XXXIX/348/16 4894
Uchwała nr XXXIX/350/16 4892
Uchwała nr XL/360/17 4890
Uchwała nr XL/354/17 4880
Uchwała nr XL/359/17 4875
Uchwała nr XXXIX/349/16 4872
Uchwała nr XXXIX/347/16 4868
Uchwała nr XXXIX/342/16 4831
Uchwała nr XLII/383/17 4789
Uchwała nr XLII/376/17 4781
Uchwała nr XLII/382/17 4758
Uchwała nr XLII/386/17 4758
Uchwała nr XLII/385/17 4746
Uchwała nr XLII/384/17 4732
Uchwała nr XLII/381/17 4724
Uchwała nr XLII/380/17 4699
Uchwała nr XLII/379/17 4695
Uchwała nr XLII/374/17 4685
Uchwała nr XLII/375/17 4685
Uchwała nr XLII/378/17 4680
Uchwała nr XXXIX/344/16 4670
Uchwała nr XLII/373/17 4668
Uchwała nr XLII/372/17 4667
Uchwała nr XLII/377/17 4661
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4659
Uchwała nr XXXIX/343/16 4645
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4642
Uchwała nr XXXIX/345/16 4638
Uchwała nr XXXVII/338/16 4632
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4630
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1558
Uchwały Zarządu Osiedla 816
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 784
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 678
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 647
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 629
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 627
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 622
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 618
Informacja o działaniach 617
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 615
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 611
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 610
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 608
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 607
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 607
Uchwały - 2017 rok 601
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 595
Informacje o działaniach 595
Uchwały - 2015 rok 593
Uchwały - 2017 rok 593
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 592
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 591
Uchwały - 2016 rok 589
Uchwały - 2012 rok 587
Uchwały - 2014 rok 587
Pisma w sprawie - 2017 rok 585
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 581
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 580
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 573
Budżet Obywatelski 570
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 563
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 561
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 559
Absolutorium 558
Uchwały - 2014 rok 558
Uchwały - 2015 rok 554
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 553
Uchwały - 2016 rok 552
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 551
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 550
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 548
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 546
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 545
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 544
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 504
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 480
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 455
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 438
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 421
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 629
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 503
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 413
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 358
przywrócenie porządku oraz przeciwdziałanie zagrożeniom i zgorszeniu publicznemu na ul. Wojska Polskiego 22
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 7831
Informacja o wyniku przetargu 3498
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3434
Wykazy nieruchomości 3382
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3344
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3341
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3334
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3332
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3330
Informacja o wynikach przetargów 3328
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3326
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3325
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3319
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3308
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3307
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3289
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2018 roku 3288
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3288
Informacja o wyniku przetargu 3281
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3266
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3263
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3246
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3241
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3212
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3206
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3201
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3179
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3172
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3169
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3166
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3161
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3150
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3149
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3144
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3142
Informacja o wynikach przetargów 3139
Informacja o wyniku przetargu 3131
Informacja o wynikach przetargów 3125
Informacja o wynikach przetargów 3123
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3121
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3121
Informacja o wynikach przetargów 3100
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3087
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3087
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3086
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3081
Informacja o wynikach przetargu 3077
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3072
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3070
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3054
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5511
Automobilklub 5487
OSP Kłodnica 5472
KST.524.1.2017 5365
KST.524.14.2016 5349
Wychowanie przez sztukę 5325
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5183
KST.524.2.2017 5160
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4982
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4974
Klub Sportowy Koziołek 4965
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4962
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4958
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4951
Beninca UKS Feniks 4948
TS Chemik 4943
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4942
RTS ODRA 4938
Opolskie Bractwo Rycerskie 4930
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4923
Klub Sportowy Koziołek 4921
KS Olimpijczyk 4920
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4919
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4916
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4916
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4912
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4912
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4912
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4911
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4909
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4907
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4901
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4901
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4898
Klub Sportowy Sławięcice 4891
Troopers of Highway MC 4890
Fundacja MESA 4885
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4879
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4872
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4870
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4854
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4850
Troopers of Highways 4373
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4363
Ochotnicza Straż Pożarna 4327
Stowarzyszenie Romane Pszała 4315
KST.524.3.2017 4245
KST.524.4.2017 4050
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3881
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3869

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij