Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22730
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 8568
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 6540
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 6201
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 6114
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 6057
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 6022
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 5990
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 5918
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 5820
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 5583
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 5580
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 5549
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5506
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 5501
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 5494
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 5489
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 5452
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 5442
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5419
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 5364
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 5352
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 5309
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 5292
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 5285
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 5233
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 5181
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 5156
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 5147
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 5138
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 5070
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 5064
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 5024
przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania 5003
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 5003
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 5003
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 5003
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 4993
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 4980
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 4970
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 4966
Sorter do bilonu 4958
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 4958
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem 4954
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4951
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 4949
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 4938
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 4923
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 4922
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 4910
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 8576
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4520
Zarządzenie nr 1633/GNP2017 2644
Zarządzenie nr 1627/OW/2017 2593
Zarządzenie nr 1631/GNP/2017 2587
Zarządzenie nr 1632/GNP/2017 2582
Zarządzenie nr 1625/OW/2017 2566
Zarządzenie nr 1630/GNP/2017 2563
Zarządzenie nr 1626/OW/2017 2561
Zarządzenie nr 1629/GNP/2017 2559
Zarządzenie nr 1628/GNP/2017 2556
Zarządzenie nr 1624/OW/2017 2544
Zarządzenie nr 1623/OW/2017 2543
Zarządzenie nr 1622/OW/2017 2531
Zarządzenie nr 1621/OW/2017 2518
Zarządzenie nr 1619/OW/2017 2515
Zarządzenie nr 1620/OW/2017 2515
Zarządzenie nr 1617/OW/2017 2514
Zarządzenie nr 1618/OW/2017 2513
Zarządzenie nr 1616/GNP/2017 2511
Zarządzenie nr 1615/GNP/2017 2466
Zarządzenie nr 1641/PMS/2017 2407
Zarządzenie nr 1614/GNP/2017 2396
Zarządzenie nr 1613/GNP/2017 2394
Zarządzenie nr 1642/Or/2017 2394
Zarządzenie nr 1637/GNP/2017 2393
Zarządzenie nr 1639/Fn/2017 2393
Zarządzenie nr 1640/GNP/2017 2384
Zarządzenie nr 1638/Fn/2017 2375
Zarządzenie nr 1635/GNP/2017 2367
Zarządzenie nr 1611/GNP/2017 2365
Zarządzenie nr 1634/GNP/2017 2365
Zarządzenie nr 1608/GNP/2017 2363
Zarządzenie nr 1609/GNP/2017 2363
Zarządzenie nr 1636/GNP/2017 2363
Zarządzenie nr 1612/GNP/2017 2362
Zarządzenie nr 1643/OSR/2017 2362
Zarządzenie nr 1610/GNP/2017 2361
Zarządzenie nr 1597/DG/2017 2351
Zarządzenie nr 1606/GNP/2017 2343
Zarządzenie nr 1607/GNP/2017 2343
Zarządzenie nr 1644/GNP/2017 2340
Zarządzenie nr 1602/Fn/2017 2321
Zarządzenie nr 1603/GNP/2017 2320
Zarządzenie nr 1604/GNP/2017 2320
Zarządzenie nr 1605/GNP/2017 2318
Zarządzenie nr 1600/KST/2017 2296
Zarządzenie nr 1599/Fn/2017 2258
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 2257
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 2253
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 12314
Uchwała nr XLI/366/17 5414
Uchwała nr XLI/370/17 5345
Uchwała nr XLI/371/17 5342
Uchwała nr XLI/368/17 5304
Uchwała nr XLI/369/17 5284
Uchwała nr XLI/367/17 5272
Uchwała nr XLI/365/17 5256
Uchwała nr XLI/363/17 5231
Uchwała nr XLI/364/17 5229
Uchwała nr XLI/362/17 5227
Uchwała nr XL/352/17 4911
Uchwała nr Nr XL/357/17 4892
Uchwała nr XL/356/17 4863
Uchwała nr XXXIX/346/16 4856
Uchwała nr XXXIX/351/16 4855
Uchwała nr XL/361/17 4853
Uchwała nr XL/358/17 4845
Uchwała nr XXXIX/348/16 4842
Uchwała nr XL/353/17 4837
Uchwała nr XL/355/17 4837
Uchwała nr XXXIX/350/16 4837
Uchwała nr XL/360/17 4832
Uchwała nr XL/359/17 4825
Uchwała nr XL/354/17 4823
Uchwała nr XXXIX/347/16 4818
Uchwała nr XXXIX/349/16 4818
Uchwała nr XXXIX/342/16 4765
Uchwała nr XLII/376/17 4710
Uchwała nr XLII/386/17 4702
Uchwała nr XLII/385/17 4698
Uchwała nr XLII/382/17 4692
Uchwała nr XLII/384/17 4669
Uchwała nr XLII/383/17 4658
Uchwała nr XLII/381/17 4655
Uchwała nr XLII/380/17 4647
Uchwała nr XLII/379/17 4642
Uchwała nr XLII/378/17 4633
Uchwała nr XLII/375/17 4626
Uchwała nr XLII/373/17 4616
Uchwała nr XXXIX/344/16 4616
Uchwała nr XLII/372/17 4614
Uchwała nr XLII/374/17 4608
Uchwała nr XLII/377/17 4608
Uchwała nr XXXIX/343/16 4595
Uchwała nr XXXVIII/341/16 4594
Uchwała nr XXXVII/338/16 4583
Uchwała nr XXXIX/345/16 4582
Uchwała nr XXXVIII/339/16 4575
Uchwała nr XXXVIII/340/16 4572
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektów uchwał w sprawie zmiany statutów osiedli 1028
Uchwały Zarządu Osiedla 630
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 579
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 571
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 563
Protokoły ze spotkań - 2017 rok 559
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 551
Plan finansowy i wnioski do budżetu - 2017 rok 550
Protokoły ze spotkań - 2016 rok 549
Protokoły ze spotkań - 2012 rok 548
Protokoły ze spotkań - 2014 rok 548
Protokoły ze spotkań - 2015 rok 548
Protokoły ze spotkań - 2013 rok 547
Protokoły z posiedzeń - 2017 rok 540
Uchwały - 2017 rok 538
Pisma w sprawie - 2017 rok 529
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 01.09.2017 r. 529
Uchwały - 2014 rok 529
Uchwały - 2016 rok 528
Uchwały - 2012 rok 526
Uchwały - 2015 rok 526
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 512
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 507
Plan finansowy i wnioski do budżetu - lata 2014, 2015 504
Zebranie Rady Osiedla w dniu 6 września 2017 roku 499
Uchwały Rady Osiedla rok 2013 497
Uchwały Rady Osiedla rok 2012 496
Uchwały Rady Osiedla rok 2014 496
Uchwały - 2014 rok 490
Uchwały Rady Osiedla rok 2015 489
Uchwały - 2017 rok 487
Uchwały - 2015 rok 486
Uchwały - 2016 rok 486
Uchwały Rady Osiedla rok 2017 484
Budżet Obywatelski 483
Absolutorium 482
Uchwały Rady Osiedla rok 2016 482
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 460
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 460
Informacja o działaniach 447
Informacje o działaniach 437
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 415
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 407
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 399
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 390
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 387
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 374
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 373
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 362
Posiedzenie Rady Osiedla w dniu 11.IX.2017 r. 356
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 304
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 263
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 241
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 210
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 5046
Informacja o wyniku przetargu 3442
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3402
Wykazy nieruchomości 3324
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3307
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3295
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3290
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3285
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3284
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3284
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3284
Informacja o wynikach przetargów 3279
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3272
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3261
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3253
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3250
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3247
Informacja o wyniku przetargu 3218
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3209
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3206
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3198
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3188
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3155
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3141
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3139
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej 3128
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3125
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 3119
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3116
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3114
Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3113
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3098
Informacja dotycząca podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych w 2017 roku 3096
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3095
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3088
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3082
Informacja o wynikach przetargów 3077
Informacja o wynikach przetargów 3065
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 3065
Informacja o wynikach przetargów 3062
Informacja o wyniku przetargu 3060
Informacja o wynikach przetargów 3046
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3044
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3039
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 3039
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3032
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3029
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 3019
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 3016
Informacja o wynikach przetargu 3011
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 5432
OSP Kłodnica 5332
KST.524.1.2017 5292
KST.524.14.2016 5274
Automobilklub 5211
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 5119
KST.524.2.2017 5058
Wychowanie przez sztukę 5052
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 4905
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4904
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 4895
Klub Sportowy Koziołek 4879
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 4879
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 4875
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 4874
RTS ODRA 4873
TS Chemik 4873
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 4871
Klub Sportowy Koziołek 4867
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4861
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4860
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 4860
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 4859
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 4858
Opolskie Bractwo Rycerskie 4858
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 4857
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 4855
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 4855
KS Olimpijczyk 4854
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 4851
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 4841
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 4836
Klub Sportowy Sławięcice 4832
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 4831
Troopers of Highway MC 4831
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 4829
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 4829
Fundacja MESA 4825
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 4824
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 4815
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 4813
Beninca UKS Feniks 4670
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 4052
Troopers of Highways 4046
Ochotnicza Straż Pożarna 4042
Stowarzyszenie Romane Pszała 4027
KST.524.3.2017 3938
KST.524.4.2017 3753
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 3600
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 3572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij