Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 13308
Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku 6802
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4491
Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych 4370
Zagospodarowanie terenu przed PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu poprzez utworzenie "Zielonego zakątka" (ul. Stalmacha) 4353
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu 4347
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 4275
wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu 4252
Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 2 stanowiska 4234
Dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. 4226
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 4064
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 3998
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 3994
Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu 3981
Podinspektor ds. obsługi zadań inwestycyjno-remontowych i współpracy w zakresie zamówień publicznych 3969
Zastępstwo na stanowisku ds. kultury i sportu 3961
Podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych 3958
Inspektor ds. dzierżaw i udostępniania gruntów 3928
Podinspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 3910
Podinspektor ds. zieleni i ochrony przyrody 3906
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek marki HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI 3855
Zastępstwo na stanowisku ds. promocji miasta 3853
Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji 3836
Zakup sprzętu komputerowego wraz z 36 miesięczną gwarancją producenta oraz oprogramowania 3792
Stanowisko Inspektora ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska 3778
Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg oraz obiektów mostowych 3776
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 3727
Zastępstwo na stanowisku ds. obsługi inwestorów 3721
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów 3692
Wykonanie wycen nie więcej niż 187 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 3675
Zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego 3625
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle 3572
Zaprojektowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych 3571
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 5000 szt. plastikowych żetonów do wózków sklepowych z nadrukiem dwustronnym w kolorze czarnym (projekt po stronie wykonawcy) 3554
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2017 roku 3552
Przeprowadzenie i zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym (alkohol, substancje psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem w okresie ferii zimowych w 2017r. zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 3537
Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.3 E - usługi publiczne 3536
wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 3533
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiału pod nazwą "Co słychać w miejskiej oświacie" w terminie do 31.12.2017 r. 3530
zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek sportowych z nadrukiem 3512
Wykonanie w 2017r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle 3509
Sorter do bilonu 3504
Obwieszczenie wykazu i treści pozytywnie zaopiniowanych zadań Budżetu Obywatelskiego przez zarządy osiedli w roku 2017 3502
zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 3502
Druk i kolportaż w czasopiśmie materiałów pod nazwą „Co słychać w miejskiej oświacie?” 3498
usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej w opakowaniach zwrotnych o pojemności 19 l do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, ul. Władysława Planetorza 2 oraz ul. Piastowskiej 17 w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 3490
Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego 3487
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację inwestycji pn. Budowa altany biesiadnej – osiedle Sławięcice 3470
Wykonanie projektu Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Kędzierzyn-Koźle oraz projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 3466
Zakup drukarek KYOCERA z gwarancją producenta na okres 24 miesięcy liczonej od dnia dostawy 3455
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 4902
Zarządzenie nr 1384/MOSiR/2017 4491
Zarządzenie nr 1367/OSR/2017 2184
Zarządzenie nr 1364/KST/2017 2170
Zarządzenie nr 1370/Or/2017 2162
Zarządzenie nr 1366/PMS/2017 2144
Zarządzenie nr 1363/GNP/2017 2141
Zarządzenie nr 1369/KST/2017 2129
Zarządzenie nr 1368/GNP/2017 2126
Zarządzenie nr 1376/ZK/2017 2123
Zarządzenie nr 1375/Fn/2017 2122
Zarządzenie nr 1374/Fn/2017 2117
Zarządzenie nr 1373/GNP/2017 2107
Zarządzenie nr 1372/GNP/2017 2105
Zarządzenie nr 1371/GNP/2017 2103
Zarządzenie nr 1365/GNP/2017 2102
Zarządzenie nr 1362/Fn/2017 2100
Zarządzenie nr 1361/Fn/2017 2081
Zarządzenie nr 1360/Fn/2017 2067
Zarządzenie nr 1380/GNP/2017 1992
Zarządzenie nr 1381/Or/2017 1970
Zarządzenie nr 1379/GNP/2017 1951
Zarządzenie nr 1359/PMS/2017 1885
Zarządzenie nr 1378/GNP/2017 1885
Zarządzenie nr 1393/KST/2017 1882
Zarządzenie nr 1377/PMS/2017 1871
Zarządzenie nr 1392/PMS/2017 1861
Zarządzenie nr 1386/Fn/2017 1858
Zarządzenie nr 1388/GNP/2017 1856
Zarządzenie nr 1389/Or/2017 1856
Zarządzenie nr 1387/GNP/2017 1851
Zarządzenie nr 1560/GNP/2017 1842
Zarządzenie nr 1385/Fn/2017 1840
Zarządzenie nr 1558/GNP/2017 1840
Zarządzenie nr 1561/GNP/2017 1840
Zarządzenie nr 1559/GNP/2017 1838
Zarządzenie nr 1557/GNP/2017 1837
Zarządzenie nr 1358/PMS/2017 1830
Zarządzenie nr 1553/Fn/2017 1829
Zarządzenie nr 1416/OW/2017 1820
Zarządzenie nr 1391/Fn/2017 1818
Zarządzenie nr 1555/GNP/2017 1818
Zarządzenie nr 1556/GNP/2017 1818
Zarządzenie nr 1552/GNP/2017 1817
Zarządzenie nr 1554/Fn/2017 1816
Zarządzenie nr 1549/GNP/2017 1812
Zarządzenie nr 1551/GNP/2017 1810
Zarządzenie nr 1550/GNP/2017 1809
Zarządzenie nr 1414/OW/2017 1807
Zarządzenie nr 1413/OW/2017 1806
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład osobowy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na kadencję 2014-2018 6823
Uchwała nr XLI/366/17 3930
Uchwała nr XLI/370/17 3891
Uchwała nr XLI/371/17 3890
Uchwała nr XLI/368/17 3844
Uchwała nr XLI/369/17 3831
Uchwała nr XLI/367/17 3818
Uchwała nr XLI/365/17 3804
Uchwała nr XLI/362/17 3777
Uchwała nr XLI/364/17 3775
Uchwała nr XLI/363/17 3774
Uchwała nr XXXIX/342/16 3546
Uchwała nr XL/352/17 3441
Uchwała nr Nr XL/357/17 3430
Uchwała nr XXXVIII/341/16 3413
Uchwała nr XXXIX/346/16 3411
Uchwała nr XL/356/17 3409
Uchwała nr XXXIX/348/16 3409
Uchwała nr XXXIX/351/16 3409
Uchwała nr XXXIX/350/16 3405
Uchwała nr XL/361/17 3404
Uchwała nr XXXIX/344/16 3404
Uchwała nr XXXVII/338/16 3402
Uchwała nr XXXIX/343/16 3399
Uchwała nr XXXVIII/339/16 3396
Uchwała nr XXXIX/347/16 3395
Uchwała nr XL/358/17 3394
Uchwała nr XXXIX/349/16 3394
Uchwała nr XXXVIII/340/16 3393
Uchwała nr XXXVII/332/16 3391
Uchwała nr XXXIX/345/16 3387
Uchwała nr XL/353/17 3386
Uchwała nr XL/355/17 3385
Uchwała nr XL/360/17 3384
Uchwała nr XXXVII/337/16 3383
Uchwała nr XXXVII/333/16 3382
Uchwała nr XXXVII/335/16 3380
Uchwała nr XXXVII/334/16 3378
Uchwała nr XXXVII/336/16 3378
Uchwała nr XL/354/17 3373
Uchwała nr XL/359/17 3373
Uchwała nr XXXVII/330/16 3372
Uchwała nr XXXVII/331/16 3370
Uchwała nr XLII/386/17 3248
Uchwała nr XLII/385/17 3244
Uchwała nr XLII/382/17 3228
Uchwała nr XLII/384/17 3217
Uchwała nr XLII/383/17 3207
Uchwała nr XLII/381/17 3193
Uchwała nr XLII/379/17 3188
Statystyki strony Osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zebranie Rady Osiedla w dniu 06.06.2017 r. 556
Porządek VI posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku 550
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 28.11.2016 542
Uchwały Zarządu Osiedla 532
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 14.03.2017 r. 491
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 24.03.2017 r. 484
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 10.05.2017 r. 439
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów 395
Zebranie Rady Osiedla Blachownia na 4.04.2017 r. 376
Informacja o działaniach 349
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 1/2017 348
Posiedzenie Rady Osiedla 17 maja 2017 godz. 18 342
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 340
Informacje o działaniach 336
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 2/2016 325
Uchwały - 2016 rok 318
Pisma w sprawie - lata 2015 i 2016 315
Plan finasowy i wnioski do budżetu - lata 2013, 2014, 2015 i 2016 314
Protokoły z posiedzień - 2014 rok 314
Protokoły z posiedzień - 2015 rok 314
Protokoły z posiedzień - 2013 rok 313
Protokoły z posiedzień - 2016 rok 313
Uchwały - 2015 rok 312
Protokoły z posiedzień - 2012 rok 311
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn nt. wyborów rad i zarządów osiedli 275
Porządek V posiedzenia Rady Osiedla „Śródmieście” zaplanowanego na dzień 3 marca 2017 roku 266
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 256
Posiedzenie Rady Osiedla Piastów na 26.05.2017 r. 249
Zaproszenie na spektakl teatru ART-RE z Krakowa 237
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 220
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 216
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 210
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 186
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 135
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 130
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 129
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 120
Uchwały Rady Osiedla 120
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 115
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 115
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 108
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 90
Informacja o działaniach 85
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 83
Statut Osiedla 83
Uchwały - 2016 rok 83
Uchwały - 2013 rok 82
Uchwały - 2014 rok 82
Uchwały - 2015 rok 81
Skład, dane teleadresowe, tytuł prawny i lokalizacja siedziby oraz dyżury Zarządu Osiedla i Rady Osiedla 80
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy sp. z o.o. 169
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 166
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. 117
Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. 115
Usługi Komunalne sp. z o.o. 104
Statystyki strony Zadania Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja o wyniku przetargu 3422
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3384
Wykazy nieruchomości 3298
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3289
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3277
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3273
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3268
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3266
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3266
II przetarg ustny nieograniczony (ul. Romana Horoszkiewicza) 3265
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3252
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3243
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3235
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3228
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr DOŚ-III.7222.21.2016.BG z 28.02.2017 r. 3221
Informacja o wynikach przetargów 3206
Informacja o wyniku przetargu 3195
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3190
I przetarg ustny nieograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Kędzierzyn, ul. Grunwaldzka 21/II 3185
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3180
Obwieszczenie RDOŚ dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu relacji Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)" 3163
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Ignatzego Richtera) 3134
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3118
Ogłoszenie o wywieszeniu na okres 21 dni wykazów nieruchomości 3115
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 3096
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 3096
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat 3091
I przetargi ustne nieograniczone (ul. Józefa Wieczorka) 3076
III przetargi ustne nieograniczone (Aleja Jana Pawia II 3/5, ul. Piastowska 61E/1) 3072
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 3063
Informacja o wynikach przetargów 3057
Informacja o wynikach przetargów 3040
Informacja o wyniku przetargu 3038
Informacja o wynikach przetargów 3036
Zawiadomienia dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek” 3025
Informacja o wynikach przetargów 3022
III przetarg ustny nieograniczony (Juliana Tuwima 6/39) 3016
I przetarg ustny ograniczony - Kędzierzyn-Koźle, obręb Sławięcice, rejon ul. Sławięcickiej 3005
I przetarg ustny nieograniczony (ul. Piastowska 8/1) 2994
Informacja o wynikach przetargu 2987
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2937
Zawiadomienie informujące o zapewnieniu udziału społeczeństwa w postępowaniu 2917
Informacja o zamiarze rozpoczęcia Przebudowy i rozbudowy dróg gminnych i możliwości udostępnienia kanału technologicznego 2872
Zawiadomienie informujące strony postępowania o wezwaniach i uzupełnieniach dokumentacji w ramach prowadzonego postępowania oraz wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu 2872
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2871
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2865
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2812
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2732
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 2725
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej 2700
Statystyki strony NGO
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opiat za usunięcie drzew i krzewów 3975
OSP Kłodnica 3872
KST.524.14.2016 3801
KST.524.1.2017 3798
Automobilklub 3748
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. 3662
Wychowanie przez sztukę 3590
KST.524.2.2017 3580
Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 3448
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku” 3443
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 3437
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2017 roku do 19 grudnia 2018 roku 3419
RTS ODRA 3417
TS Chemik 3416
Rogowskie Towarzystwo Sportowe ODRA Kędzierzyn-Koźle 3414
WOPR Województwa Opolskiego, OR z/s w Kędzierzynie-Koźlu 3410
Klub Sportowy Koziołek 3408
Opolskie Bractwo Rycerskie 3407
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019 3405
Klub Sportowy Koziołek 3404
Konsultacje uzupełniające projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 3403
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" 3403
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej 3402
Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 3401
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" 3401
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 3400
Powołanie komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku 3400
UKS Olimpijczyk Kędzierzyn-Koźle 3400
KS Olimpijczyk 3395
Stowarzyszenie Modelarzy Koziołki 3395
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 3394
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2017 3392
Klub Sportowy Sławięcice 3388
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle” 3387
Stowarzyszenie Wychowanie przez Sztukę 3384
Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana 3383
Fundacja MESA 3382
Troopers of Highway MC 3382
Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie 3380
Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 3375
Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwość 3370
Beninca UKS Feniks 3199
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Cantabile 2590
Ochotnicza Straż Pożarna 2584
Troopers of Highways 2567
Stowarzyszenie Romane Pszała 2558
KST.524.3.2017 2452
KST.524.4.2017 2279
Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Ko 2157
wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku 2106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij