Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: III/37/18

uchwała nr III/37/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

uchwała nr: III/36/18

uchwała nr III/36/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: III/35/18

uchwała nr III/35/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: III/34/18

uchwała nr III/34/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji w latach 2019-2021, międzynarodowego partnerskiego projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

uchwała nr: III/33/18

uchwała nr III/33/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/558/2009 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów

uchwała nr: III/32/18

uchwała nr III/32/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

uchwała nr: III/31/18

uchwała nr III/31/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

uchwała nr: III/30/18

uchwała nr III/30/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

uchwała nr: III/29/18

uchwała nr III/29/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku w przedmiocie realizacji kontraktu „Budowa basenu, Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 2”

uchwała nr: III/28/18

uchwała nr III/28/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

uchwała nr: III/27/18

uchwała nr III/27/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2019

uchwała nr: III/26/18

uchwała nr III/26/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: III/25/18

uchwała nr III/25/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: III/24/18

uchwała nr III/24/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

uchwała nr: II/23/18

uchwała nr II/23/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” w formie pieniężnej

uchwała nr: II/22/18

uchwała nr II/22/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: II/21/18

uchwała nr II/21/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

uchwała nr: II/20/18

uchwała nr II/20/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie odwołania dotychczasowych, a następnie wyznaczenia nowych dodatkowych przedstawicieli miasta Kędzierzyn-Koźle w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: II/19/18

uchwała nr II/19/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej

uchwała nr: II/18/18

uchwała nr II/18/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Kędzierzynie-Koźlu oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij