Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VI/69/19

uchwała nr VI/69/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/68/19

uchwała nr VI/68/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 9 października 2018 r. petycji „w sprawie zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: VI/67/19

uchwała nr VI/67/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 3 września 2018 r. petycji „w sprawie zachowania zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, dla obszaru osiedla Rogi”

uchwała nr: VI/66/19

uchwała nr VI/66/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 27 lipca 2018 r. petycji „dotyczącej przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/65/19

uchwała nr VI/65/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 21 czerwca 2018 r. petycji „o zmianę uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXX/248/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/64/19

uchwała nr VI/64/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonywania przepisów Statutu Miasta Kędzierzyn-Koźle § 42 ust. 2”

uchwała nr: VI/63/19

uchwała nr VI/63/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na działania Prezydenta” Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie „niewykonania uchwały Rady Miasta nr LXIII/606/18 z dnia 30 października 2018 r.”

uchwała nr: VI/62/19

uchwała nr VI/62/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/61/19

uchwała nr VI/61/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: VI/60/19

uchwała nr VI/60/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: VI/59/19

uchwała nr VI/59/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/58/19

uchwała nr VI/58/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku"

uchwała nr: VI/57/19

uchwała nr VI/57/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Kędzierzyn-Koźle na lata 2019-2023

uchwała nr: VI/56/19

uchwała nr VI/56/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przyśpieszenia budowy wałów chroniących Kędzierzyn-Koźle przed powodzią

uchwała nr: V/55/19

uchwała nr V/55/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: V/54/19

uchwała nr V/54/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad: wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

uchwała nr: V/53/19

uchwała nr V/53/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: V/52/19

uchwała nr V/52/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie „wyrzucenia czteroosobowej rodziny z zajmowanego mieszkania socjalnego”

uchwała nr: V/51/19

uchwała nr V/51/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie nieprawidłowego zarządzania budynkiem przy ul. Żeglarskiej 6 w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: V/50/19

uchwała nr V/50/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij