Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LX/571/18

uchwała nr LX/571/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu

uchwała nr: LX/570/18

uchwała nr LX/570/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LX/569/18

uchwała nr LX/569/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LX/568/18

uchwała nr LX/568/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej

uchwała nr: LIX/567/18

uchwała nr LIX/567/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LIX/566/18

uchwała nr LIX/566/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LVIII/565/18

uchwała nr LVIII/565/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

uchwała nr: LVIII/564/18

uchwała nr LVIII/564/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice – rejon ul. Połanieckich

uchwała nr: LVIII/563/18

uchwała nr LVIII/563/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice – obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego

uchwała nr: LVIII/562/18

uchwała nr LVIII/562/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 2265/13 i 2265/15 k.m. 9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi

uchwała nr: LVIII/561/18

uchwała nr LVIII/561/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica

uchwała nr: LVIII/560/18

uchwała nr LVIII/560/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr: LVIII/559/18

uchwała nr LVIII/559/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LVIII/558/18

uchwała nr LVIII/558/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LVIII/557/18

uchwała nr LVIII/557/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w 2018 r. Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu polegającej na realizacji zadania: „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Aleksandra Fredry w Kędzierzynie-Koźlu – na odcinku od posesji nr 93 do posesji nr 113 w Kędzierzynie-Koźlu”, wybranego przez mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle, zamieszkałych na obszarze osiedla Cisowa, w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

uchwała nr: LVIII/556/18

uchwała nr LVIII/556/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie „niewywiązywania się Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z obowiązku utrzymywania drogi rolnej, działka gruntu nr 594 – obręb Koźle (położonej równolegle do kurnika na Osiedlu Rogi)”

uchwała nr: LVIII/555/18

uchwała nr LVIII/555/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 4 maja 2018 r. petycji „o zmianę uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: LVIII/554/18

uchwała nr LVIII/554/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LVIII/553/18

uchwała nr LVIII/553/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LVIII/552/18

uchwała nr LVIII/552/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2017 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij