Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: V/55/19

uchwała nr V/55/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: V/54/19

uchwała nr V/54/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad: wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, stanowiące obywatelską inicjatywę uchwałodawczą

uchwała nr: V/53/19

uchwała nr V/53/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: V/52/19

uchwała nr V/52/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie „wyrzucenia czteroosobowej rodziny z zajmowanego mieszkania socjalnego”

uchwała nr: V/51/19

uchwała nr V/51/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie nieprawidłowego zarządzania budynkiem przy ul. Żeglarskiej 6 w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: V/50/19

uchwała nr V/50/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: V/49/19

uchwała nr V/49/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: V/48/19

uchwała nr V/48/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: V/47/19

uchwała nr V/47/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: V/46/19

uchwała nr V/46/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek 40/13 i 40/14 k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Sławięcice przy ul. Naftowej

uchwała nr: V/45/19

uchwała nr V/45/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie deklaracji intencji zaliczenia wewnętrznej drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu do kategorii drogi publicznej gminnej

uchwała nr: V/44/19

uchwała nr V/44/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: V/43/19

uchwała nr V/43/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: V/42/19

uchwała nr V/42/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „PT i przebudowa ul. mjr Sucharskiego oraz części ulicy Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu” polegającego na przebudowie drogi publicznej

uchwała nr: V/41/19

uchwała nr V/41/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej

uchwała nr: V/40/19

uchwała nr V/40/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego pt. „GEPARD II – transport niskoemisyjny (część 2). Strategia rozwoju elektromobilności wraz z autopoprawką

uchwała nr: IV/39/19

uchwała nr IV/39/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: IV/38/19

uchwała nr IV/38/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: III/37/18

uchwała nr III/37/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

uchwała nr: III/36/18

uchwała nr III/36/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: III/35/18

uchwała nr III/35/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: III/34/18

uchwała nr III/34/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji w latach 2019-2021, międzynarodowego partnerskiego projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

uchwała nr: III/33/18

uchwała nr III/33/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/558/2009 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów

uchwała nr: III/32/18

uchwała nr III/32/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

uchwała nr: III/31/18

uchwała nr III/31/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij