Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LIV/528/18

uchwała nr LIV/528/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

uchwała nr: LIV/527/18

uchwała nr LIV/527/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LIV/526/18

uchwała nr LIV/526/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LIV/525/18

uchwała nr LIV/525/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta

uchwała nr: LIV/524/18

uchwała nr LIV/524/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości 200 000,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 45+300 do km 46+299 w m. Kędzierzyn Koźle”

uchwała nr: LIV/523/18

uchwała nr LIV/523/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2018.”

uchwała nr: LIV/522/18

uchwała nr LIV/522/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

uchwała nr: LIV/521/18

uchwała nr LIV/521/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

uchwała nr: LIV/520/18

uchwała nr LIV/520/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn- Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

uchwała nr: LIV/517/18

uchwała nr LIV/517/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 1049/16, 1049/17, 1049/18 i 1049/19 k.m. 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kłodnica przy ul. Józefa Chełmońskiego

uchwała nr: LIV/516/18

uchwała nr LIV/516/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia podziału Gminy Kędzierzyn-Koźle na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

uchwała nr: LIII/515/18

uchwała nr LIII/515/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: LIII/514/18

uchwała nr LIII/514/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.:„ Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: LIII/513/18

uchwała nr LIII/513/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LIII/512/18

uchwała nr LIII/512/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LIII/511/18

uchwała nr LIII/511/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/15 k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Sławięcice przy ul. Naftowej

uchwała nr: LIII/510/18

uchwała nr LIII/510/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/6 k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Sławięcice przy ul. Naftowej

uchwała nr: LII/509/18

uchwała nr LII/509/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: LII/508/18

uchwała nr LII/508/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

uchwała nr: LII/507/18

uchwała nr LII/507/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

uchwała nr: LII/506/18

uchwała nr LII/506/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku „o przeanalizowanie, zweryfikowanie oraz rozpatrzenie stawek manipulacyjnych MZK Kędzierzyn-Koźle”.

uchwała nr: LII/505/18

uchwała nr LII/505/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LII/504/18

uchwała nr LII/504/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LII/503/18

uchwała nr LII/503/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie deklaracji intencji zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. „Przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: LII/502/18

uchwała nr LII/502/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij