Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: X/120/19

uchwała nr X/120/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania z zakresu administracji rządowej

uchwała nr: X/119/19

uchwała nr X/119/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

uchwała nr: X/118/19

uchwała nr X/118/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/117/19

uchwała nr X/117/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/116/19

uchwała nr X/116/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/115/19

uchwała nr X/115/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi "na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie możliwości budowy budek lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy oraz siedlisk zastępczych dla pachnicy dębowej na terenach administrowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle)

uchwała nr: X/114/19

uchwała nr X/114/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie”(wniosku w przedmiocie objęcia ochroną stanowisk chronionych gatunków roślin naczyniowych [kukułki szerokolistnej i bobrka trójlistkowego] porastających teren wilgotnej łąki na terenie osiedla Sławięcice)

uchwała nr: X/113/19

uchwała nr X/113/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody w postaci dębu czerwonego oraz alei dębowej zlokalizowanych w pasie drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej – ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu)

uchwała nr: X/112/19

uchwała nr X/112/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: X/111/19

uchwała nr X/111/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: X/110/19

uchwała nr X/110/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

uchwała nr: X/109/19

uchwała nr X/109/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/108/19

uchwała nr X/108/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

uchwała nr: X/107/19

uchwała nr X/107/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019

uchwała nr: X/106/19

uchwała nr X/106/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Piastów, wyznaczonego ulicami: Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego, Janusza Meissnera i Aleją Ignacego Lisa

uchwała nr: X/105/19

uchwała nr X/105/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód

uchwała nr: X/104/19

uchwała nr X/104/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie stanowiącego obywatelską inicjatywę uchwałodawczą projektu uchwały w sprawie uhonorowania prof. Władysława Bartoszewskiego poprzez nadanie jego imienia parkowi kozielskiemu

uchwała nr: X/103/19

uchwała nr X/103/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/102/19

uchwała nr X/102/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2018 rok

uchwała nr: X/101/19

uchwała nr X/101/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: IX/100/19

uchwała nr IX/100/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: IX/99/19

uchwała nr IX/99/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: IX/98/19

uchwała nr IX/98/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: IX/97/19

uchwała nr IX/97/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

uchwała nr: IX/96/19

uchwała nr IX/96/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania policji środków finansowych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij