Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XI/136/19

uchwała nr XI/136/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

uchwała nr: XI/135/19

uchwała nr XI/135/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: XI/134/19

uchwała nr XI/134/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XI/133/19

uchwała nr XI/133/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/132/19

uchwała nr XI/132/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/131/19

uchwała nr XI/131/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

uchwała nr: XI/130/19

uchwała nr XI/130/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Przyjaźni

uchwała nr: XI/129/19

uchwała nr XI/129/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica

uchwała nr: XI/128/19

uchwała nr XI/128/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, składającej się z działek nr 470/3, 472/4, 473/4 k.m. 3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn w rejonie ul. Kozielskiej

uchwała nr: XI/127/19

uchwała nr XI/127/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1512/2 i 1512/3, k.m. 9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kłodnica przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

uchwała nr: XI/126/19

uchwała nr XI/126/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/125/19

uchwała nr XI/125/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu

uchwała nr: XI/124/19

uchwała nr XI/124/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/123/19

uchwała nr XI/123/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

uchwała nr: XI/122/19

uchwała nr XI/122/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu

uchwała nr: XI/121/19

uchwała nr XI/121/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania policji środków finansowych

uchwała nr: X/120/19

uchwała nr X/120/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania z zakresu administracji rządowej

uchwała nr: X/119/19

uchwała nr X/119/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

uchwała nr: X/118/19

uchwała nr X/118/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/117/19

uchwała nr X/117/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/116/19

uchwała nr X/116/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/115/19

uchwała nr X/115/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi "na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie możliwości budowy budek lęgowych dla ptaków, budek dla nietoperzy oraz siedlisk zastępczych dla pachnicy dębowej na terenach administrowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle)

uchwała nr: X/114/19

uchwała nr X/114/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie”(wniosku w przedmiocie objęcia ochroną stanowisk chronionych gatunków roślin naczyniowych [kukułki szerokolistnej i bobrka trójlistkowego] porastających teren wilgotnej łąki na terenie osiedla Sławięcice)

uchwała nr: X/113/19

uchwała nr X/113/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody w postaci dębu czerwonego oraz alei dębowej zlokalizowanych w pasie drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej – ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu)

uchwała nr: X/112/19

uchwała nr X/112/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij