Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LXII/597/18

uchwała nr LXII/597/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

uchwała nr: LXII/596/18

uchwała nr LXII/596/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: LXII/595/18

uchwała nr LXII/595/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku o nadanie nazwy stanowiącemu własność gminy Kędzierzyn-Koźle stadionowi miejskiemu przy ul. Bolesława Chrobrego

uchwała nr: LXII/594/18

uchwała nr LXII/594/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LXII/593/18

uchwała nr LXII/593/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LXII/592/18

uchwała nr LXII/592/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji projektu pn.: ”Podniesienie jakości i usług edukacyjnych placówek szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

uchwała nr: LXII/590/18

uchwała nr LXII/590/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie”

uchwała nr: LXI/589/18

uchwała nr LXI/589/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LXI/588/18

uchwała nr LXI/588/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LXI/587/18

uchwała nr LXI/587/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LXI/586/18

uchwała nr LXI/586/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w wysokości 200 000,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: LXI/585/18

uchwała nr LXI/585/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania policji środków finansowych

uchwała nr: LXI/584/18

uchwała nr LXI/584/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego

uchwała nr: LXI/583/18

uchwała nr LXI/583/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych

uchwała nr: LXI/582/18

uchwała nr LXI/582/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

uchwała nr: LXI/581/18

uchwała nr LXI/581/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sposobu usunięcia z obelisku położonego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Walerego Wróblewskiego tablicy zawierającej inskrypcje mogące naruszać zakaz określony w przepisach ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

uchwała nr: LXI/580/18

uchwała nr LXI/580/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście

uchwała nr: LXI/579/18

uchwała nr LXI/579/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domu pomocy społecznej i oddziale zewnętrznym zakładu karnego, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych w 2018 r.

uchwała nr: LXI/578/18

uchwała nr LXI/578/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwała nr: LXI/577/18

uchwała nr LXI/577/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LXI/576/18

uchwała nr LXI/576/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania złożonej w dniu 4 lipca 2018 r. petycji „za pozostawieniem obecnej Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17 na swoim stanowisku” podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia

uchwała nr: LXI/575/18

uchwała nr LXI/575/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 6 czerwca 2018 r. petycji „w sprawie przejęcia Fortu Fryderyka Wilhelma z Basztą Montalemberta w zasoby własne Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: LXI/574/18

uchwała nr LXI/574/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania złożonej w dniu 30 maja 2018 r. petycji o „obniżenie opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych dla miasta Kędzierzyna-Koźla” podmiotom właściwym do jej rozpatrzenia

uchwała nr: LXI/573/18

uchwała nr LXI/573/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LXI/572/18

uchwała nr LXI/572/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. wprowadzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij