Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: X/113/19

uchwała nr X/113/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z uwagi na brak rozpatrzenia wniosku w przewidzianym przez prawo terminie” (wniosku w przedmiocie ustanowienia pomników przyrody w postaci dębu czerwonego oraz alei dębowej zlokalizowanych w pasie drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej – ul. Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu)

uchwała nr: X/112/19

uchwała nr X/112/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: X/111/19

uchwała nr X/111/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: X/110/19

uchwała nr X/110/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

uchwała nr: X/109/19

uchwała nr X/109/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/108/19

uchwała nr X/108/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

uchwała nr: X/107/19

uchwała nr X/107/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019

uchwała nr: X/106/19

uchwała nr X/106/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Piastów, wyznaczonego ulicami: Bolesława Krzywoustego, Augustyna Kośnego, Janusza Meissnera i Aleją Ignacego Lisa

uchwała nr: X/105/19

uchwała nr X/105/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Zachód

uchwała nr: X/104/19

uchwała nr X/104/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie stanowiącego obywatelską inicjatywę uchwałodawczą projektu uchwały w sprawie uhonorowania prof. Władysława Bartoszewskiego poprzez nadanie jego imienia parkowi kozielskiemu

uchwała nr: X/103/19

uchwała nr X/103/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: X/102/19

uchwała nr X/102/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy na 2018 rok

uchwała nr: X/101/19

uchwała nr X/101/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: IX/100/19

uchwała nr IX/100/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: IX/99/19

uchwała nr IX/99/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: IX/98/19

uchwała nr IX/98/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: IX/97/19

uchwała nr IX/97/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

uchwała nr: IX/96/19

uchwała nr IX/96/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania policji środków finansowych

uchwała nr: IX/95/19

uchwała nr IX/95/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: IX/94/19

uchwała nr IX/94/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia druku wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

uchwała nr: IX/93/19

uchwała nr IX/93/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II” w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

uchwała nr: VIII/92/19

uchwała nr VIII/92/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia apelu do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie podjęcia działań koniecznych do utworzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz rozpoczęcie debaty nad kształtem tego projektu

uchwała nr: VIII/91/19

uchwała nr VIII/91/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VIII/90/19

uchwała nr VIII/90/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. w przedmiocie „niewyciągnięcia konsekwencji i tolerowania nagannego zachowania kierowcy MZK”

uchwała nr: VIII/89/19

uchwała nr VIII/89/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij