Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: VIII/88/19

uchwała nr VIII/88/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: VIII/87/19

uchwała nr VIII/87/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr: VIII/86/19

uchwała nr VIII/86/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2019”

uchwała nr: VIII/85/19

uchwała nr VIII/85/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

uchwała nr: VIII/84/19

uchwała nr VIII/84/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VIII/83/19

uchwała nr VIII/83/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: VII/82/19

uchwała nr VII/82/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VII/81/19

uchwała nr VII/81/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VII/80/19

uchwała nr VII/80/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Infrastruktury Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VII/79/19

uchwała nr VII/79/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Synów Pułku”

uchwała nr: VII/78/19

uchwała nr VII/78/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr V/43/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz do występowania w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

uchwała nr: VII/77/19

uchwała nr VII/77/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr V/41/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej oraz do występowania w tej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

uchwała nr: VII/76/19

uchwała nr VII/76/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: VII/75/19

uchwała nr VII/75/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: VII/74/19

uchwała nr VII/74/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: VII/73/19

uchwała nr VII/73/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: VII/72/19

uchwała nr VII/72/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zakład Cmentarny w Kędzierzynie-Koźlu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta

uchwała nr: VII/71/19

uchwała nr VII/71/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

uchwała nr: VII/70/19

uchwała nr VII/70/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/69/19

uchwała nr VI/69/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: VI/68/19

uchwała nr VI/68/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 9 października 2018 r. petycji „w sprawie zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: VI/67/19

uchwała nr VI/67/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 3 września 2018 r. petycji „w sprawie zachowania zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, dla obszaru osiedla Rogi”

uchwała nr: VI/66/19

uchwała nr VI/66/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 27 lipca 2018 r. petycji „dotyczącej przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/65/19

uchwała nr VI/65/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia złożonej w dniu 21 czerwca 2018 r. petycji „o zmianę uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XXX/248/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: VI/64/19

uchwała nr VI/64/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi „na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonywania przepisów Statutu Miasta Kędzierzyn-Koźle § 42 ust. 2”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij