Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 31/GNP/2018

zarządzenie nr 31/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 179/5, k.m. 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej

zarządzenie nr: 30/Fn/2018

zarządzenie nr 30/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

zarządzenie nr: 29/Fn/2018

zarządzenie nr 29/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

zarządzenie nr: 28/PMS/2018

zarządzenie nr 28/PMS/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

zarządzenie nr: 27/Or/2018

zarządzenie nr 27/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 26/Fn/2018

zarządzenie nr 26/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych składników majątkowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 25/Or/2018

zarządzenie nr 25/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. prawno-administracyjnych w Biurze Prawnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 24/PMS/2018

zarządzenie nr 24/PMS/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony, lokalu służbowego i lokalu socjalnego obowiązującej w 2019 roku

zarządzenie nr: 23/GNP/2018

zarządzenie nr 23/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1565/1 k.m. 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, przy ul. Zbigniewa Herberta

zarządzenie nr: 22/Or/2018

zarządzenie nr 22/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 21/Or/2018

zarządzenie nr 21/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Budżetu w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 20/DG/2018

zarządzenie nr 20/DG/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 19/GNP/2018

zarządzenie nr 19/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1394, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Aleksandra Głowackiego 3

zarządzenie nr: 18/GNP/2018

zarządzenie nr 18/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Koźle przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, składającej się z działek nr 1235/4 i 1235/14

zarządzenie nr: 17/GNP/2018

zarządzenie nr 17/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Złotniczej 5

zarządzenie nr: 16/GNP/2018

zarządzenie nr 16/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu użytkowego, garażu – położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej

zarządzenie nr: 15/BIO/2018

zarządzenie nr 15/BIO/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie aktualizacji „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle”

zarządzenie nr: 14/GNP/2018

zarządzenie nr 14/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, składającej się z działek nr 1502/36 i 1502/40, k.m. 7, stanowiącej użytkowanie wieczyste osób fizycznych i osoby prawnej

zarządzenie nr: 13/SM/2018

zarządzenie nr 13/SM/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Kędzierzyn-Koźle”

zarządzenie nr: 12/Or/2018

zarządzenie nr 12/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie sposobu realizacji obowiązku publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle, rejestru umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych w formie pisemnej przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i jej jednostki organizacyjne

zarządzenie nr: 11/Fn/2018

zarządzenie nr 11/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

zarządzenie nr: 10/GNP/2018

zarządzenie nr 10/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1046/5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica, w rejonie ul. Elewatorowej

zarządzenie nr: 9/MOSiR/2018

zarządzenie nr 9/MOSiR/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 8/Or/2018

zarządzenie nr 8/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Biura Komunikacji Medialnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - Rzecznika Prasowego

zarządzenie nr: 7/Fn/2018

zarządzenie nr 7/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij