Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 252/PMS/2019

zarządzenie nr 252/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 31 marca 2019 r.

zarządzenie nr: 251/ZK/2019

zarządzenie nr 251/ZK/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniające zarządz. w spr. ustalenia średniej normy zużycia paliwa dla pojazdów oraz urządzeń ratowniczo-gaśniczych, których koszty eksploatacji ponosi gmina Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 250/GNP/2019

zarządzenie nr 250/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Juliana Tuwima 6C

zarządzenie nr: 249/Fn/2019

zarządzenie nr 249/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 248/Fn/2019

zarządzenie nr 248/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 247/PMS/2019

zarządzenie nr 247/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opieki paliatywnej

zarządzenie nr: 246/Or/2019

zarządzenie nr 246/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle na podstawie umowy o pracę

zarządzenie nr: 245/PMS/2019

zarządzenie nr 245/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia listy wnioskodawców uprawnionych do wynajęcia lokalu socjalnego

zarządzenie nr: 244/ZK/2019

zarządzenie nr 244/ZK/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. oszacowania szkód związanych ze zniszczeniem kamienicy przy ul. Doktora Wojciecha Czerwińskiego 4 na skutek eksplozji w dniu 6 czerwca 2019 r.

zarządzenie nr: 243/GNP/2019

zarządzenie nr 243/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Naftowej

zarządzenie nr: 242/GNP/2019

zarządzenie nr 242/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2931/5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kędzierzyn przy ul. Konwalii – Al. Róż

zarządzenie nr: 241/GNP/2019

zarządzenie nr 241/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, składającej się z działek nr 1238/1, 1242/1, 1263/8, 1254/8, 1254/9, k.m. 7, stanowiącej użytkowanie wieczyste osób fizycznych

zarządzenie nr: 240/Fn/2019

zarządzenie nr 240/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 239/Fn/2019

zarządzenie nr 239/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 238/PMS/2019

zarządzenie nr 238/PMS/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania na wniosek wnioskodawcy lokalowi socjalnemu znajdującemu się przy ul. Elsnera 11/2 statusu lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony

Uwagi Treść zarządzenia zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status najemcy lokalu. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.). Wyłączeń dokonała Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

zarządzenie nr: 237/Fn/2019

zarządzenie nr 237/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 236/GNP/2019

zarządzenie nr 236/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 110 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Juliana Tuwima 6A

zarządzenie nr: 235/GNP/2019

zarządzenie nr 235/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr D/8 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Jurija Gagarina 4A,B,C,D,E,F

zarządzenie nr: 234/GNP/2019

zarządzenie nr 234/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, oznaczonej jako działka nr 602/888, k.m. 5, stanowiącej użytkowanie wieczyste osoby prawnej

zarządzenie nr: 233/Fn/2019

zarządzenie nr 233/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 232/Fn/2019

zarządzenie nr 232/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 231/KST/2019

zarządzenie nr 231/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

zarządzenie nr: 230/KST/2019

zarządzenie nr 230/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 229/KST/2019

zarządzenie nr 229/KST/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 228/MOSiR/2019

zarządzenie nr 228/MOSiR/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie cen za korzystanie ze strefy basenów zewnętrznych Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo”, zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij