Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 644/Fn/2016

zarządzenie nr 644/Fn/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 643/KST/2016

zarządzenie nr 643/KST/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

zarządzenie nr: 642/PMS/2016

zarządzenie nr 642/PMS/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku

zarządzenie nr: 641/PMS/2016

zarządzenie nr 641/PMS/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016

zarządzenie nr: 640/PMS/2016

zarządzenie nr 640/PMS/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu

zarządzenie nr: 639/Or/2016

zarządzenie nr 639/Or/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia na 2016 r. planu audytów zarządzania jakością prowadzonych w ramach Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, obejmujących badanie zgodności procesów i procedur z wymaganiami obowiązującej normy ISO 9001

zarządzenie nr: 638/Or/2016

zarządzenie nr 638/Or/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie odwołania audytora zarządzania jakością w ramach Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 637/GNP/2016

zarządzenie nr 637/GNP/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Cisowa przy ul. Wakacyjnej, składającej się z działek nr 462/22 i nr 463/22, stanowiącej własność osób fizycznych

zarządzenie nr: 636/PMS/2016

zarządzenie nr 636/PMS/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat w sprawie nadania lokalowi wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu socjalnego

zarządzenie nr: 635/MOPS/2016

zarządzenie nr 635/MOPS/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij