W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Budowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

XML

Treść

Miasto Kędzierzyn-Koźle planuje do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przedsięwzięcie pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

PREZYDENT MIASTA wraz z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zapraszają na Forum dla Inwestorów wszystkie firmy zainteresowane planowanym przedsięwzięciem. Forum odbędzie się 13 marca 2014 roku w godzinach 14.00-16.00 w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. G. Piramowicza 32 w Sali nr 420, III piętro.

Rejestracja udziału w spotkaniu: faxem na nr: 22 699 70 04 lub emailem na adres: pelka@inves.pl
W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 699 70 01-03

Projekt realizowany będzie na terenie jednostki planistycznej Śródmieście, u zbiegu ulic Konstantego Damrota i Powstańców Śląskich. Obejmuje on zasięgiem działki o nr ewidencyjnych 1031/11, 1034/2, 1029/2, 1028/2, 1027/12 o łącznej powierzchni 0,2956 ha.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów budowlanych - prefabrykowanych kontenerów o funkcji handlowej, które:

 • stanowić będą otwarte oraz zamknięte stanowiska handlowe (niepodpiwniczone, parterowe);
 • zostaną wykonane z gotowych elementów konstrukcji stalowej oblicowanej płytami warstwowymi, przy czym:
  • w przypadku stanowisk otwartych - zakłada się ich zadaszenie poprzez zastosowanie kratownic, rygli oraz słupów posadowionych na gruncie za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych;
  • w przypadku prefabrykowanych kontenerów handlowych zamkniętych - zakłada się ich posadowienie na gruncie za pośrednictwem płyty betonowej zbrojonej konstrukcyjnie;
 • zostaną wyposażone w indywidualną instalację elektryczną oraz instalację wodno-kanalizacyjną.

Miasto posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IX/98/2003 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2003 r.). Obszar inwestycji znajduje się na terenie jednostki planistycznej F- Kędzierzyn Śródmieście – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej (MWU1). Obszar inwestycji znajduje się w strefie konserwatorskiej oraz strefie ochrony układów urbanistycznych.

 1. ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA: Istniejące obiekty budowlane (pełniące  funkcję handlową)  o  konstrukcji stalowej oraz drewnianej znajdują się w złym stanie technicznym i nie spełniają potrzeb najemców i mieszkańców – klientów. W chwili obecnej jedynym rozwiązaniem jest rozbiórka istniejących stoisk i budowa nowych.  W związku z powyższym Gmina podjęła pierwsze kroki mające  na celu doprowadzić  do przebudowy tej przestrzeni. Przedsięwzięcie zakłada budowę obiektów budowlanych – kontenerów o funkcji handlowej, otwartych oraz zamkniętych, niepodpiwniczonych,  parterowych,  z gotowych elementów konstrukcji  stalowej oblicowanej płytami warstwowymi. Zadaszenie stoisk otwartych wykonane zostanie z kratownic, rygli oraz słupów posadowionych na gruncie za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych.  Prefabrykowane kontenery handlowe zamknięte, posadowione zastaną na gruncie za pośrednictwem płyty betonowej zbrojonej konstrukcyjnie. Kontenery wyposażone  zostaną w indywidualną instalacje elektryczną oraz instalację wod-kan. Łączna ilość stanowisk stałych (otwartych i zamkniętych) to 82.Teren zostanie oświetlony oraz utwardzony kostką brukową.
 2. PRZEZNACZENIE:  Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków lokalowych i infrastrukturalnych oraz uporządkowanie zabudowy, co z efekcie przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania tego miejsca oraz poprawę warunków prowadzenia działalności handlowej
 3. PARAMETRY: Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Śródmieście, u zbiegu ulic K.Damrota i Powstańców Śląskich.  Obejmuje swoim zasięgiem działki gminne o numerach 1031/11, 1034/2, 1029/2, 1028/2, 1027/12.  Powierzchnia targowiska, na której funkcjonują obecnie 84 stanowiska handlowe (stałe) to  0,2956 ha.     
 4. POSIADANA DOKUMENTACJA: Przy udziale  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych zarządzającego  tym terenem oraz po wysłuchaniu uwag i sugestii kupców, powstała koncepcja (wizja) nowego Targowiska Miejskiego. Rozwiązania, które wypracowano, uzyskały 01 lutego 2013 r.  pozytywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie (z uwagi na rozmieszczenie części stanowisk na granicy działki w celu efektywniejszego wykorzystania powierzchni)  gmina wystąpiła za pośrednictwem Starosty kędzierzyńsko-kozielskiego  do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o udzielenie zgody na dokonanie odstępstwa od wymogów § 12 ust. 1,  pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Stosowna zgoda została wydana.
 5. SZACOWANA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: Koszt całkowity budowy nie powinien przekroczyć  kwoty 4 milionów złotych.
 6. WARTOŚĆ POMOCY PRAWNEJ/EKONOMICZNEJ /TECHNICZNEJ:  Gminę Kędzierzyn-Koźle w przygotowaniu postępowaniu  wspiera bezpłatnie  firma Investment Support Agata Kozłowska oraz Trusuiewicz Siwko Kancelaria Prawna Radców Prawnych sp. p . Wsparcie techniczne, ekonomiczne i prawne jest  nagrodą główną  przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w  Konkursu 3P, mającym na celu popularyzację modelu ppp , jako jednego ze sposobu realizacji zadań własnych jst. Wartość  przyznanej pomocy doradczej  to ok. 130 tys. zł
 7. ETAP POSTĘPOWANIA: Trwa nawiązanie współpracy z firmą doradczą przyznaną w ramach nagrody w konkursie 3P organizowanym przez PARP. Firma opracowuje raport metodologiczny postępowania a następnie przygotuje i poprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy –Partnera prywatnego do realizacji tej inwestycji .

Zachęcamy do zapoznania się z MEMORANDUM INFORMACYJNYM przygotowanym dla przedsięwzięcia.
Budowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu
Budowa targowiska miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane