W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Sławięcicka 96
47-230 Kędzierzyn-Koźle

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • W związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych wynikających z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki.
 • w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 • Na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, w tym również realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisu prawa.

Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • prawa dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia.
 •  prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 •  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje  nie zapadają automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. adres poczty elektronicznej:  szpnr16@wp.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

Należy pamiętać , iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

Powiadom znajomego