W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

REJESTRY I EWIDENCJE

W Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja wychowanków
 • Rejestr pracowników.
 • Ewidencja akt osobowych.
 • Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją powołaną do przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 • Księga zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Księga  uchwał Rady Pedagogicznej.
 • Dziennik korespondencyjny.
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Księga inwentarzowa
 • Rejestr zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 tys.euro
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
 • Książka kontroli

W składnicy akt przechowywana jest wszelka dokumentacja spraw zakończonych w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej.

Informacje zawarte w prowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Kędzierzynie -Koźlu  rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z późn.zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z późn.zm.)- Dział VII – tajemnica skarbowa,
 • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 z późn.zm.),
 • ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz.U.2016.391 z późn.zm.
 • ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167).

Dokumenty wytwarzane w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu przechowywane są w kancelarii na terenie placówki zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Przedszkolu Publicznym Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu.

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencja i archiwa oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry:

Rjestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr skarg i wniosków, rejestr zachorowań na choroby zawodowe, rejestr umówrejestr wypadków dzieci, zaświadczeń (wydawanych rodzicom, dotyczących spraw pracowniczych, awansu zawodowego nauczycieli i innych). Miejsce prowadzenia – sekretariat przedszkola; sposób udostępniania – wniosek pisemny; godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy przedszkola; forma udostępniania – do wglądu z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewidencje:

Ewidencja środków trwałych placówki, ewidencja upowaznień, ewidencja ewidencja dzieci uczęszczających do przedszkola; miejsce prowadzenia – sekretariat przedszkola; sposób udostępniania – tylko organom nadzoru i kontroli; godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy przedszkola; forma udostępniania – do wglądu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane