W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organy szkoły

Organami Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzierzynie-Koźle są:

  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.

Dyrektor szkoły ustala zasady wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych decyzjach. Główna formą działalności i przepływu informacji są zebrania poszczególnych organów, w ramach których podejmowane są uchwały i dokonywane oceny oraz wyciągane wnioski z ich realizacji.

DYREKTOR

Na czele szkoły stoi dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przez organ prowadzący, który kieruje całokształtem działalności szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie – Karta Nauczyciela, we współdziałaniu z organem prowadzącym szkołę, radą pedagogiczną, rodzicami i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz realizuje inne zadania wynikające ze szczegółowego przydziału czynności dyrektora, zatwierdzone przez organ prowadzący. Obecnie Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani mgr Barbara Korotusz.

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki w skład której wchodzi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Powiadom znajomego