W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Organy szkoły

Wersja strony w formacie XML

Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu są:

  • Dyrektor Zespołu
  • Zastępcy dyrektora
  • Pracownicy pedagogiczni: pedagog, nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotów
  • Administracja: kierownik gospodarczy, kierownik świetlicy, intendent
  • Obsługa: konserwator, sprzątaczki, kucharka, pomoc kuchenna

Ciała doradcze:

  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Uczniowski
  • Rada Rodziców

DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły.

WICEDYREKTOR

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień.
Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie Szkoły

RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny Regulamin Rady Pedagogicznej.

RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego, który wybierany jest przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane