W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny. Prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i zbiory osobowe:

 1. Księga ewidencji dzieci w szkole
 2. Karty zapisu dziecka do szkoły
 3. Księga ewidencji uczniów
 4. Rejestr upoważnień do odbioru dzieci ze świetlicy
 5. Dzienniki lekcyjne
 6. Arkusze ocen
 7. Rejestr świadectw ukończenia szkoły
 8. Rejestr zaświadczeń OKE
 9. Arkusze dostosowania wymagań
 10. Ewidencja legitymacji szkolnych
 11. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
 12. Księga arkuszy ocen
 13. Protokoły Rady Pedagogicznej
 14. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 15. Stypendia
 16. Wyprawka szkolna
 17. Księga inwentarzowa księgozbioru biblioteki szkolnej
 18. Dziennik biblioteki szkolnej
 19. Dzienniki pracy wychowawców świetlicy
 20. Dzienniki pracy wychowawców świetlicy socjoterapeutycznej
 21. Dziennik zajęć socjoterapeutycznych
 22. Dziennik pedagoga
 23. Dokumentacja pedagoga - dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga
 24. Rozliczenia wycieczek
 25. Dokumentacja wypadków uczniów
 26. Karty zapisu dziecka do świetlicy
 27. Karty zapisu dziecka do świetlicy socjoterapeutycznej
 28. Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 29. Dzienniki indywidualnego nauczania
 30. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 31. Akta osobowe
 32. System Informacji Oświatowej - informacje o uczniach i nauczycielach
 33. Świadczenia socjalne pracowników
 34. Dokumentacja wypadków pracowników
 35. Umowy i zlecenia
 36. Klienci
 37. Faktury i przelewy
 38. Zbiór danych o zamówieniach publicznych
 39. Książka korespondencyjna
 40. Arkusz organizacyjny szkoły
 41. Awans zawodowy
 42. Uchwały Rady Pedagogicznej
 43. Dokumentacja obserwacji zajęć
 44. Monitorowanie podstawy programowej
 45. Dokumenty nadzoru pedagogicznego
 46. Sprawozdania nauczycieli
 47. Badania wyników nauczania
 48. Dokumentacja zespołów nauczycielskich
 49. Księga zastępstw
 50. Zarządzenia dyrektora szkoły
 51. Księga inwentarzowa
 52. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 53. Rejestr skarg i wniosków
 54. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 55. Dokumentacja kontroli zewnętrznych
 56. Zakładowa składnica akt

W składnicy akt przechowywana jest wszelka dokumentacja spraw zakończonych w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie -Koźlu rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki.

Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z późn.zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) lub innych ustaw, w tym między innymi: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 z późn.zm.)- Dział VII – tajemnica skarbowa, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 z późn.zm.), ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych Dz.U.2016.391 z późn.zm. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167).

Dokumenty wytwarzane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu przechowywane są w sekretariacie na terenie placówki zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej. Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Rejestry:

Rejestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr skarg i wniosków, rejestr zachorowań na choroby zawodowe, rejestr umów, rejestr wypadków dzieci, zaświadczeń (wydawanych rodzicom, dotyczących spraw pracowniczych, awansu zawodowego nauczycieli i innych). Miejsce prowadzenia – sekretariat szkoły; sposób udostępniania – wniosek pisemny; godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy szkoły; forma udostępniania – do wglądu z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewidencje:

Ewidencja środków trwałych placówki, ewidencja upoważnień, ewidencja dzieci uczęszczających do szkoły; miejsce prowadzenia – sekretariat szkoły; sposób udostępniania – tylko organom nadzoru i kontroli; godziny i miejsce udostępniania – w sekretariacie w godzinach pracy szkoły; forma udostępniania – do wglądu.

Powiadom znajomego