Kierownik Wydziału: Gabriela Helbin-Golasz
Telefon: 77 40 50 388
E-mail: gabriela.helbin@kedzierzynkozle.pl
Zastępca Kierownika Wydziału:
Jan Kwiczak
Telefon: 
77 40 50 387
E-mail: 
jan.kwiczak@kedzierzynkozle.pl


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
1. Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Miasta

 • kancelaria ogólna Urzędu Miasta ul Piramowicza 32
2. Godziny przyjmowania wniosków
 • Poniedziałek 7.30 - 17.00
 • Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
3. Forma wniosku
 • Pisemny
 • Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika
4. Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków
 • 077/ 40-50-375, 40-50-376, 40-50-386, 40-50-387, 40-50-388, 40-34-470, 40-34-456
5. Sposób załatwienia
 • decyzja administracyjna - na piśmie
 • rozstrzygnięcie nie będące decyzją administracyjną
6. Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych
 • 30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)
 • 60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)
7. Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną
 • nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umozliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd
8. Terminy załatwienia dla zaświadczeń
 • 7 dni

Procedury realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa