Brak treści artykułu

Załączniki:

Budżet - Uchwała budżetowa 2021.pdf
WPF - Uchwała WPF 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 1 do uchwały 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 2 do uchwały 2021.pdf
WPF - Załącznik Nr 1 WPF 2021.pdf
WPF - Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 3 do uchwały 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 4 do uchwały 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 5 do uchwały 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 6 do uchwały 2021 .pdf
Budżet - Załącznik Nr 7 do uchwały 2021.pdf
Budżet - Załącznik Nr 8 do uchwały 2021.pdf