Brak treści artykułu

Załączniki:

protokół styczeń 2016-ABSOLUTORIUM.pdf
Spr Zarządu Osiedla Miejsce Kłodnickie.pdf
Sprawozadnie-wykonaie planu finansowego 2015r.pdf
Sprawozdanie za rok 2016 r.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017.pdf
ABSOLUTORIUM ZA 2019 R..pdf
ABSOLUTORIUM-OS. MIEJSCE KŁODNICKIE-skan.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności-skan.pdf
Uchwała Rdy Osiedla - Absolutorium-skan.pdf