Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała w spr. udzielenia absolutorium RO Rogi.pdf
uchwała rady osiedla.pdf
UCHWAŁY RADY Z ROKU 2012-2013.pdf
absolutorium za 2015 rok.pdf
Budżet Obywatelski w 2017 r. -wybór zadania do realizacji - Uchwała nr 5 .pdf
ABSOLUTORIUM-Uchwała nr 2 z 2017 r.pdf