Brak treści artykułu

Załączniki:

1155_OSR_konsultacje pu. realizacja celu publ. w strefie ochronnej pomnika przyrody.pdf
1155_OSR_konsultacje pu. realizacja celu publ. w strefie ochronnej pomnika przyrody-skan.pdf
1155_OSR_projekt konsultowanej uchwały.pdf
Sprawozdanie z konsultacji-skan.pdf