Brak treści artykułu

Załączniki:

KST.524.2.2017_konkurs na zadania z zakresu sportu w 2017.pdf
KST.524.2.2017_konkurs na zadania z zakresu sportu w 2017_zał. 1_wniosek.doc
KST.524.2.2017_konkurs na zadania z zakresu sportu w 2017_zał. 2_oświadczenie podmiotu.doc
KST.524.2.2017_konkurs na zadania z zakresu sportu w 2017_zał. 3_wzór umowy.doc
KST.524.2.2017_konkurs na zadania z zakresu sportu w 2017_zał. 4- wzór sprawozdania wraz z oświadczeniem.doc