Zasady udzielania dotacji


Ważne!

Wnioski składa się PRZED przystąpieniem do realizacji inwestycji.

INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, NA KTÓRE UDZIELANE SĄ DOTACJE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY:

1. Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli

Wysokość dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli wynosi:

1. 70% kosztów usunięcia do 300 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  4.000 zł;
2. 70% kosztów usunięcia powyżej 300 m2 do 700 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  7.000 zł;
3. 70% kosztów usunięcia powyżej 700 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  10.000 zł.

2. Zakup przez osoby fizyczne kompostowników do kompostowania odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych (dotyczy tylko budynków jednorodzinnych)

Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup kompostownika, jednak nie więcej niż 200 zł. 

3. Wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny system ogrzewania lub budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach nowowzniesionych oraz budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych.

Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie wysokości 50% ceny dokonanego w kraju zakupu kotła lub pompy ciepła, grzejników tylko w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu, oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż:

- 5.000 zł dla osób fizycznych, 10.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła
- 7.000 zł dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne, 10.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła
- 15.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych

W przypadku montażu kotła gazowego wysokość dotacji powiększana jest o 50% opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

4. Zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach.

Wysokość dotacji wynosi 50% ceny zakupu i montażu instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

5. Urządzanie przez podmioty i jednostki z wyłączeniem osób fizycznych i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup materiału nasadzeniowego, jednak nie więcej niż 2.000 zł.

6. Zakup i montaż systemów fotowoltaicznych przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji wynosi 30% faktycznego wydatku na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

7. Zakup zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody opadowej o minimalnej  pojemności 1m3 na co mogą się składać zbiorniki o pojemności nie mniejszej niż 200 litrów do domowego jej gromadzenia na swojej nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe lub osoby fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne.

Wysokość dotacji wynosi 50% faktycznego wydatku na zakup zbiornika/zbiorników do gromadzenia wody opadowej, jednak nie więcej niż 2.000 zł

Uchwała Nr XXVI/291/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wzory wniosków o udzielenie dotacji obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji  w przypadku inwestycji wykonanych na podstawie uchylonej uchwałyZałączniki:

klauzula RODO.pdf
klauzula RODO.docx