Zmiana zasad udzielania dotacji

Ważne!

W przypadku wymiany nieekologicznych węglowych systemów grzewczych na proekologiczne wnioski składa się przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Zatem w tut. Urzędzie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy zgłosić zamiar wymiany systemu grzewczego.

INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, NA KTÓRE UDZIELANE SĄ DOTACJE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY:

1. Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli

Wysokość dotacji na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków i budowli wynosi:

  1. 70% kosztów usunięcia do 500m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  4.000 zł;
  2. 70% kosztów usunięcia powyżej 500 m2 do 1000 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  7.000 zł;
  3. 70% kosztów usunięcia powyżej 1000 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, jednak nie więcej niż  10.000 zł.

Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

2. Zakup przez osoby fizyczne kompostowników do kompostowania odpadów biodegradowalnych z gospodarstw domowych (dotyczy tylko budynków jednorodzinnych)

Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup kompostownika, jednak nie więcej niż 200 zł. Dotacja udzielana jest jednorazowo.
Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

3. Wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania budynków i lokali, polegającego na ogrzewaniu za pomocą pieca lub pieców opalanych węglem lub koksem, na ekologiczny system ogrzewania lub budowę ekologicznych systemów ogrzewania w budynkach nowowzniesionych oraz budynkach i lokalach dotychczas nieogrzewanych.

Wnioskodawca może liczyć na dofinansowanie wysokości 50% ceny dokonanego w kraju zakupu kotła lub pompy ciepła, grzejników tylko w przypadku budowy ogrzewania elektrycznego w skład którego nie wchodzi kocioł, z wyłączeniem piecyków przenośnych niestanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu, oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż:

  • 5.000 zł dla osób fizycznych, 10.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła
  • 7.000 zł dla podmiotów i jednostek innych niż osoby fizyczne, 10.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła
  • 15.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych

4. Zakup i montaż instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach.

Wysokość dotacji wynosi 50% ceny zakupu i montażu instalacji solarnych lub innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych do podgrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania, jednak nie więcej niż 5.000 zł.

Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

5. Urządzanie przez podmioty i jednostki z wyłączeniem osób fizycznych i przedsiębiorców, terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień (wnioski należy składać do 31 sierpnia każdego roku).

Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup materiału nasadzeniowego, jednak nie więcej niż 2.000 zł.

Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

6. Zakup i montaż systemów fotowoltaicznych.

Wysokość dotacji wynosi 20% faktycznego wydatku na zakup i montaż systemów fotowoltaicznych, jednak nie więcej niż 10.000 zł.

Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

7. Zakup i montaż urządzenia do spalania dymu w kotłach na paliwo stałe.

Wysokość dotacji wynosi 100% faktycznego wydatku na zakup i montaż urządzenia, jednak nie więcej niż 1.000 zł

Wymagane załączniki wymienione w druku wniosku.

Uchwała Nr XLVII/446/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wzory wniosków o udzielenie dotacji