Brak treści artykułu

Załączniki:

2466_KST_Ogłoszenie konkursu_KULTURA FIZYCZNA - etap I.pdf
2466_KST_TREŚĆ OGŁOSZENIA.pdf
2466_KST_zał. 1_Oferta-realizacji-zadania-publicznego.pdf
KST.524.2.2023_zał. 1_Oferta-realizacji-zadania-publicznego.doc
2466_KST_zał. 2_Umowa-o-realizacje-zadania-publicznego.pdf
2466_KST_zał. 3_Sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego.pdf
KST.524.2.2023_zał. 3_Sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego.docx
2466_KST_zał. 4_Oświadczenie podmiotu .pdf
KST.524.2.2023_zał. 4_Oświadczenie podmiotu .doc
2466_KST_zał. 5_Zasady finansowania zadania i katalog kosztów.pdf
KST.524.2.2023_zał. 5_Zasady finansowania zadania i katalog kosztów.docx
KST.524.2.2023_Nabór do komisji konkursowej_KULTURA FIZYCZNA ETAP I-skan.pdf