opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez: Organizację III edycji Międzynarodowego Turnieju Gol Nad Odrą oraz organizację Finału Grand Prix Polski w sportowym ratownictwie wodnym

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze członków k.konkursowej w konkursie nr KST.524.7.2017.pdf