ROK 2017

Lp.

 

Oznaczenie organu kontroli

 

Data kontroli

Zakres przedmiotu kontroli

Dokumenty pokontrolne

1

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle

19.05.2017

Warunki i jakość sprawowanej opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Żłobka Nr 1 oraz filii Żłobka Nr 1 przy ul. Jordanowskiej 16

Protokół pokontrolny – dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Żłobka Nr 1

 

2

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle

23.05.2017

Kontrola stanu BHP

Protokół pokontrolny – dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Żłobka Nr 1

 3

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kędzierzyn-Koźle

11.12.2017

Kontrola w ramach bieżącego nadzoru, ocena stanu sanitarnego żłobka

 Protokół pokontrolny – dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Żłobka Nr 1Załączniki:

kontrola 2021.pdf
kontrola 2019.pdf
kontrola 2020.pdf