Przedszkole Nr 9 pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, natomiast czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a mianowicie zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć logopedycznych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

  • z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
  • z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.