Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
Ul. Jana Brzechwy 80
47-230 Kędzierzynie-Koźlu
Tel/FAX 77 482 88 01
Nip: 7492085111
Regon: 160802770
e-mail: zsp1@kedzierzynkozle.pl
www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
Dyrektor: mgr Tomasz Radłowski

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Dyrektor: Tomasz Radłowski
J. Brzechwy 80
e-mail: zsp1@kedzierzynkozle.pl
dyrektorzsp1@kedzierzynkozle.pl
www: www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
tel: 77 482 88 01

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 20
w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Dyrektor: Tomasz Radłowski
J. Brzechwy 82
e-mail: pp20@kedzierzynkozle.pl
dyrektorzsp1@kedzierzynkozle.pl
www: www.zsp1.kedzierzynkozle.pl
tel: 77 482 8318