Brak treści artykułu

Załączniki:

formularz danych osobowych_ klauzula informacyjna-dziennik elektroniczny.pdf
klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów niepełnoletnich.pdf
klauzula informacyjna i zgoda udział i publikacja zdjęć cele promocyjne szkoły (Facebook).pdf
klauzula do zastosowania w ramach współp.-kontrahenci.pdf
klauzula informacyjna ogólna.pdf
klauzula informacyjna-korespondencja elektroniczna.pdf