Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, pokój nr 12, do godz. 9.00 w dniu 05.04.2019r.

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zał. nr 1 -formularz ofertowy.pdf
Zał. nr 2 -klauzula RODO.pdf
Zał. nr 3 - IPU (umowa).pdf