Brak treści artykułu

Załączniki:

uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-2.docx
wzor_sprawozdania_dla_ofert_uproszczonych_zlozonych_przed_1_marca_2019.doc
umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx
sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5-2.docx
sprawozdanie-uproszczone_-_z-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-2.docx
rozporzadzenie_w_sprawie_trybu_pozakonkursowego_male_granty.pdf
oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
rozporzadzenie_w_sprawie_otwartych_konkursow_ofert.pdf
wzor_sprawozdania_dla_ofert_zlozonych_przed_1_marca_2019.docx