Brak treści artykułu

Załączniki:

2016_wzór_uproszczona oferta realizacja zadania publicznego w trybie_19a.doc
2016_wzór_uproszczone sprawozdanie_realizacja zadania publicznego w trybie_19a.doc
2016_zał. 1. wzór_oferta_oferta wspólna_otwarte konkursy ofert_z załacznikami.doc
2016_zał. 2_wzór_oferta_oferta współna_REGRANTING_z załącznikami.doc
2016_zał. 3_wzór_umowa na realizację zadania publicznego.doc
2016_zał. 4_wzór_umowa na realizację zadania publicznego_regranting.doc
2016_zał. 5_sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.doc
2016_zał. 6_wzór_sprawozdanie z wykonania zadania publicznego_regranting.doc