Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle do dnia 12.12.2019r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=KedzierzynMasterPage&id=1265

Informacja o nieudzieleniu zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/WynikiSzczegoly.aspx?MasterPage=KedzierzynMasterPage&id=1265