Brak treści artykułu

Załączniki:

druk czysty oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1.docx
682_OSR_konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.pdf
2020 oświadczenia o zdolnosci oferenta do wykonania zadania .doc