W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Nazwa usługi/procedury:

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym 

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek o ustanowienie trwałego zarządu

Opłaty skarbowe:

Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu zwolniony jest od opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Jednostka organizacyjna ponosi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości określonej 
w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, za wyjątkiem zwolnień wskazanych w innych ustawach.

Termin i sposób załatwiania:

Termin załatwienia sprawy przewidziany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego:

- w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

- w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadku sprawy skomplikowanej.

O niezałatwieniu sprawy w terminie organ zawiadomi strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Kędzierzyn-Koźle oddaje się w trwały zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony lub oznaczony występuje jednostka organizacyjna. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ustanawia trwały zarząd w drodze decyzji. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Trwały zarząd wygasa z upływem okresu, na który został ustanowiony, albo na skutek wydania decyzji Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle o jego wygaśnięciu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, 
ul. G. Piramowicza 32, Kancelaria Ogólna pokój 139

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piastowska 17
tel. 77 40 50 393

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 
    z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje:

-

Wniosek on-line:

Brak

Pliki do pobrania:

Druk wniosku

Załączniki

Powiadom znajomego