W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Stwierdzenie uprawnień do zamiany wzajemnej: 1) lokali przeznaczonych do najmu socjalnego pomiędzy najemcami tych lokali; 2) lokali wynajętych na czas nieoznaczony pomiędzy najemcami tych lokali; 3) lokali wynajętych na czas nieoznaczony i mieszkań niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle pomiędzy najemcami tych lokali i osobami mającymi tytuł prawny do tych mieszkań

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy mieszkania, lokale mieszkalne
Komórka odpowiedzialna Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia

Nazwa usługi/procedury:

Stwierdzenie uprawnień do zamiany wzajemnej: \

 1. lokali przeznaczonych do najmu socjalnego pomiędzy najemcami tych lokali;
 2. lokali wynajętych na czas nieoznaczony pomiędzy najemcami tych lokali;
 3. lokali wynajętych na czas nieoznaczony i mieszkań niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle pomiędzy najemcami tych lokali i osobami mającymi tytuł prawny do tych mieszkań

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o zamianę wzajemną (wypełniony odpowiednio przez wnioskodawcę – strona 1 - oraz zarządcę obecnie zajmowanego lokalu lub mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle -strona 2) – załącznik nr 5 DRUK DO POBRANIA.
 2. W przypadku braku potwierdzenia danych na wniosku przez zarządcę obecnie zajmowanego lokalu lub mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle należy dostarczyć:
  • dokument potwierdzający powierzchnię pokoi zajmowanego lokalu/ mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle,
  • dokument potwierdzający kto jest właścicielem lub najemcą obecnie zajmowanego lokalu/ mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle,
  • zaświadczenie na ile osób naliczane są opłaty za używanie mieszkania,
  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za mieszkanie.
 3. Kopie umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (oryginał do wglądu).
 4. W przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ.
 5. W przypadku osób rozwiedzionych lub będących w separacji, prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację.
 6. W przypadku osób posiadających tytuł prawny do mieszkania niewchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy należy dostarczyć:
  • akt notarialny i odpis z księgi wieczystej, wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o zamianę wzajemną,
  • zaświadczenie o braku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w stosunku do mieszkania.
 7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Opłaty skarbowe:

Nie pobiera się

Opłaty administracyjne:

Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:

Odpowiedzi udziela się w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32;
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sala obsługi interesanta (p.108)
Tel.40-50-326

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. 40-50-310

Tryb odwoławczy:

 1. W przypadku odmownego załatwienia wniosku, wnioskodawca może w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odmowie zwrócić się do Prezydenta Miasta z żądaniem ponownego rozpatrzenia tego wniosku.
 2. Prezydent Miasta rozpatruje żądanie, o którym mowa wyżej, oraz zajmuje ostateczne stanowisko w jego sprawie w terminie 30 dni od dnia uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.
  Wnioskodawca niezadowolony z ostatecznego stanowiska zajętego przez Prezydenta Miasta wobec ponownie rozpatrywanego wniosku może dochodzić swych praw przed właściwym sądem.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172)
 • Uchwała Nr XLIII/500/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24.02.2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r. poz. 603)

Dodatkowe informacje:

Brak

Wniosek on-line:

Brak

Załączniki

Powiadom znajomego