Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XV/158/19

uchwała nr XV/158/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach projektu realizowanego w oparciu o zasady Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; OŚ PRIORYTETOWA V; Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego; DZIAŁANIE 5.5 Ochrona powietrza

uchwała nr: XV/157/19

uchwała nr XV/157/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w wysokości 275 000,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Wykonanie chodnika ul. Kłodnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XV/156/19

uchwała nr XV/156/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu

uchwała nr: XIII/155/19

uchwała nr XIII/155/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023

uchwała nr: XIII/154/19

uchwała nr XIII/154/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

uchwała nr: XIII/153/19

uchwała nr XIII/153/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XIII/152/19

uchwała nr XIII/152/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku w przedmiocie: 1) wysokości odpłatności za obiady w Domu Dziennego Pobytu „Magnolia”; 2) organizacji spotkań z samorządowcami; 3) utworzenia dodatkowych połączeń komunikacji publicznej do cmentarzy komunalnych; 4) wydłużenia godzin otwarcia Domu Dziennego Pobytu „Magnolia” oraz organizowania częstszych wyjazdów do teatru, operetki oraz na 1-dniowe wycieczki do innych miast; 5) organizacji spotkań z parlamentarzystami oraz innymi osobami działającymi w sferze publicznej;

uchwała nr: XIII/151/19

uchwała nr XIII/151/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

uchwała nr: XIII/150/19

uchwała nr XIII/150/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

uchwała nr: XIII/149/19

uchwała nr XIII/149/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XIII/148/19

uchwała nr XIII/148/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

uchwała nr: XIII/147/19

uchwała nr XIII/147/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: XIII/146/19

uchwała nr XIII/146/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Pogorzelec, w rejonie Alei Armii Krajowej oraz ulic: Tartacznej, Kozielskiej i Koszykowej

uchwała nr: XIII/145/19

uchwała nr XIII/145/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego

uchwała nr: XIII/144/19

uchwała nr XIII/144/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XIII/143/19

uchwała nr XIII/143/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z targowisk miejskich położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XIII/142/19

uchwała nr XIII/142/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego społeczność kozielskich Żydów

uchwała nr: XIII/141/19

uchwała nr XIII/141/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie odwołania dotychczasowego, a następnie wyznaczenia nowego dodatkowego przedstawiciela miasta Kędzierzyn-Koźle w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: XIII/140/19

uchwała nr XIII/140/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

uchwała nr: XIII/139/19

uchwała nr XIII/139/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

uchwała nr: XII/138/19

uchwała nr XII/138/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: XII/137/19

uchwała nr XII/137/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XI/136/19

uchwała nr XI/136/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

uchwała nr: XI/135/19

uchwała nr XI/135/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: XI/134/19

uchwała nr XI/134/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij