Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXXI/253/16

uchwała nr XXXI/253/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za rok 2015

uchwała nr: XXXI/252/16

uchwała nr XXXI/252/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na 2015 rok

uchwała nr: XXX/251/16

uchwała nr XXX/251/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych

uchwała nr: XXX/250/16

uchwała nr XXX/250/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

uchwała nr: XXX/249/16

uchwała nr XXX/249/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016

uchwała nr: XXX/248/16

uchwała nr XXX/248/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXX/247/16

uchwała nr XXX/247/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2016

uchwała nr: XXX/246/16

uchwała nr XXX/246/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie odpowiedzi na skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przez Panią Beatę Fudali wezwanie do usunięcia „niezgodności z prawem uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli”

uchwała nr: XXX/245/16

uchwała nr XXX/245/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XXX/244/16

uchwała nr XXX/244/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020

uchwała nr: XXIX/243/16

uchwała nr XXIX/243/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/242/16

uchwała nr XXIX/242/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/241/16

uchwała nr XXIX/241/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/240/16

uchwała nr XXIX/240/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/239/16

uchwała nr XXIX/239/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/238/16

uchwała nr XXIX/238/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/237/16

uchwała nr XXIX/237/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/236/16

uchwała nr XXIX/236/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Prawno-Administracyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XXIX/235/16

uchwała nr XXIX/235/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewłaściwego przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Kędzierzyn-Koźle. Tu mieszkam – w poszukiwaniu dziedzictwa pokoleń”

uchwała nr: XXIX/234/16

uchwała nr XXIX/234/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

uchwała nr: XXIX/233/16

uchwała nr XXIX/233/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 201

uchwała nr: XXIX/232/16

uchwała nr XXIX/232/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr: XXIX/231/16

uchwała nr XXIX/231/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w celu dofinansowania realizacji zadań związanych z prowadzeniem niektórych spraw z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

uchwała nr: XXIX/230/16

uchwała nr XXIX/230/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację zadania pn. „Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w koncertach odbywających się na terenie Europy w roku 2016”

uchwała nr: XXIX/229/16

uchwała nr XXIX/229/16

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij