Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XIII/147/19

uchwała nr XIII/147/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr: XIII/146/19

uchwała nr XIII/146/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Pogorzelec, w rejonie Alei Armii Krajowej oraz ulic: Tartacznej, Kozielskiej i Koszykowej

uchwała nr: XIII/145/19

uchwała nr XIII/145/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego

uchwała nr: XIII/144/19

uchwała nr XIII/144/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XIII/143/19

uchwała nr XIII/143/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z targowisk miejskich położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XIII/142/19

uchwała nr XIII/142/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego społeczność kozielskich Żydów

uchwała nr: XIII/141/19

uchwała nr XIII/141/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie odwołania dotychczasowego, a następnie wyznaczenia nowego dodatkowego przedstawiciela miasta Kędzierzyn-Koźle w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: XIII/140/19

uchwała nr XIII/140/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

uchwała nr: XIII/139/19

uchwała nr XIII/139/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kędzierzyn-Koźle w roli Partnera projektu do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

uchwała nr: XII/138/19

uchwała nr XII/138/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: XII/137/19

uchwała nr XII/137/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XI/136/19

uchwała nr XI/136/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników

uchwała nr: XI/135/19

uchwała nr XI/135/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

uchwała nr: XI/134/19

uchwała nr XI/134/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XI/133/19

uchwała nr XI/133/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/132/19

uchwała nr XI/132/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Nr VIII/84/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/131/19

uchwała nr XI/131/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

uchwała nr: XI/130/19

uchwała nr XI/130/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Przyjaźni

uchwała nr: XI/129/19

uchwała nr XI/129/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze publicznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica

uchwała nr: XI/128/19

uchwała nr XI/128/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, składającej się z działek nr 470/3, 472/4, 473/4 k.m. 3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn w rejonie ul. Kozielskiej

uchwała nr: XI/127/19

uchwała nr XI/127/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1512/2 i 1512/3, k.m. 9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kłodnica przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

uchwała nr: XI/126/19

uchwała nr XI/126/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/125/19

uchwała nr XI/125/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu

uchwała nr: XI/124/19

uchwała nr XI/124/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XI/123/19

uchwała nr XI/123/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij