W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LI/604/22
uchwała nr LI/604/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
uchwała nr: LI/603/22
uchwała nr LI/603/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022
uchwała nr: LI/602/22
uchwała nr LI/602/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwała nr: LI/601/22
uchwała nr LI/601/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedla Sławięcice, w rejonie ul. Szpaków i Sławięcickiej oraz granicy z gminą Ujazd
uchwała nr: LI/600/22
uchwała nr LI/600/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
uchwała nr: LI/599/22
uchwała nr LI/599/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
uchwała nr: LI/598/22
uchwała nr LI/598/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
uchwała nr: LI/597/22
uchwała nr LI/597/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2023-2025
uchwała nr: LI/596/22
uchwała nr LI/596/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu
uchwała nr: L/595/22
uchwała nr L/595/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie skierowania przez niego do sądu zawiadomienia o zdarzeniu z dnia 22 czerwca 2022 r.
uchwała nr: L/594/22
uchwała nr L/594/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
uchwała nr: L/593/22
uchwała nr L/593/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022
uchwała nr: L/592/22
uchwała nr L/592/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: L/591/22
uchwała nr L/591/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
uchwała nr: L/590/22
uchwała nr L/590/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
uchwała nr: L/589/22
uchwała nr L/589/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – domach dziennego pobytu działających na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle, z wyłączeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym, funkcjonującym w ramach Domu Dziennego Pobytu Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
uchwała nr: L/588/22
uchwała nr L/588/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
uchwała nr: L/587/22
uchwała nr L/587/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
uchwała nr: XLIX/586/22
uchwała nr XLIX/586/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie skargi na działania Dyrektora i pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
uchwała nr: XLIX/585/22
uchwała nr XLIX/585/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie wniosku w przedmiocie utworzenia przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle komisji do spraw zieleni
uchwała nr: XLIX/584/22
uchwała nr XLIX/584/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie wniosku w przedmiocie wystąpienia do władz PKP w sprawie przywrócenia połączeń dalekobieżnych dla węzła Kędzierzyn-Koźle oraz podjęcia działań zmierzających do odzyskania połączeń autobusowych z Prudnikiem i Raciborzem
uchwała nr: XLIX/583/22
uchwała nr XLIX/583/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035
uchwała nr: XLIX/582/22
uchwała nr XLIX/582/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022
uchwała nr: XLIX/581/22
uchwała nr XLIX/581/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
uchwała nr: XLIX/580/22
uchwała nr XLIX/580/22
jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Kłodnica