W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385

 

email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl

 

NIP: 749-20-55-601 
REGON: 531-412-912
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 2015/OSR/2022
zarządzenie nr 2015/OSR/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ochrony zwierząt w 2022 roku
zarządzenie nr: 2014/GNP/2022
zarządzenie nr 2014/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Azoty, oznaczonej jako działka nr 10/69, k.m. 1, stanowiącego użytkowanie wieczyste osoby fizycznej
zarządzenie nr: 2013/GNP/2022
zarządzenie nr 2013/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie udzielenia 99% bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
zarządzenie nr: 2012/GNP/2022
zarządzenie nr 2012/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn, oznaczonej jako działka nr 2805/14, k.m. 5, stanowiącego użytkowanie wieczyste osób fizycznych
zarządzenie nr: 2011/GNP/2022
zarządzenie nr 2011/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1804/11, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Wita Stwosza
zarządzenie nr: 2010/GNP/2022
zarządzenie nr 2010/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1045, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Elewatorowej
zarządzenie nr: 2009/Or/2022
zarządzenie nr 2009/Or/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
zarządzenie nr: 2008/Fn/2022
zarządzenie nr 2008/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 2007/Fn/2022
zarządzenie nr 2007/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
zarządzenie nr: 2006/Fn/2022
zarządzenie nr 2006/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022
zarządzenie nr: 2005/Fn/2022
zarządzenie nr 2005/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu nadania numeru PESEL oraz nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 2004/Fn/2022
zarządzenie nr 2004/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 2003/Fn/2022
zarządzenie nr 2003/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu świadczeń rodzinnych przysługujących obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 2002/Fn/2022
zarządzenie nr 2002/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 2001/PMS/2022
zarządzenie nr 2001/PMS/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
zarządzenie nr: 2000/Fn/2022
zarządzenie nr 2000/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2022 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
zarządzenie nr: 1999/Fn/2022
zarządzenie nr 1999/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022
zarządzenie nr: 1998/Fn/2022
zarządzenie nr 1998/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 1997/Fn/2022
zarządzenie nr 1997/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy – świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na rok 2022
zarządzenie nr: 1996/PMS/2022
zarządzenie nr 1996/PMS/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w ramach konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. „Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – część I” dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Zadanie realizowane na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 oraz na podstawie budżetu miasta na rok 2022”
zarządzenie nr: 1995/GNP/2022
zarządzenie nr 1995/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu użytkowego, garażu nr 19 – położonego w Kędzierzynie-Koźlu w zespole garaży przy ul. Gliwickiej
zarządzenie nr: 1994/GNP/2022
zarządzenie nr 1994/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie odstąpienia przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr A/2 położonego w budynku przy ul. Bałtyckiej 1A,B,C,D w Kędzierzynie-Koźlu
zarządzenie nr: 1993/Fn/2022
zarządzenie nr 1993/Fn/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2022
zarządzenie nr: 1992/GNP/2022
zarządzenie nr 1992/GNP/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
zarządzenie nr: 1991/PMS/2022
zarządzenie nr 1991/PMS/2022
wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia
w sprawie zatwierdzenia listy osób oczekujących na tymczasowe pomieszczenie
Uwagi Załącznik do zarządzenia zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Wyłączeń dokonała Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.