Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o.

KRS 0000395147

NIP 7492086932

REGON 161411646

Prezes Zarządu – Joanna Koziarska

Struktura udziałowa: Gmina Kędzierzyn-Koźle 100% udziałów

Rada Nadzorcza:

  • Aleksander Giehsmann
  • Andrzej Krueger
  • Brygida Kolenda-Łabuś

Strona internetowa: http://www.mzkkk.pl
Strona podmiotowa BIP: http://www.mzkk-kozle.com.pl/bip/index.phpZałączniki:

MZK_uchwała_RN.pdf
MZK_uchwała_Prezes.pdf
MZK_12_ZZW_2018.pdf
MZK_12_ZZW_2019.pdf
MZK_1_NZW_2022-skan.pdf
MZK_2_NZW_2022-skan.pdf