Zamawiający: Gmina Kędzierzyn-Koźle

Tryb: art. 138o ustawy PZP

Termin składania ofert:  do 10 grudnia  2020 r. do godz. 08.00

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na adres beata.sek@kedzierzynkozle.plZałączniki:

1.ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2.zał nr 1_OPZ.pdf
3.zał nr 2_Formularz oferty.pdf
4a.zał nr 3 _ IPU_szkolenia_dla osób fizycznych_ z m.w..pdf
4b.zał nr 3 _ IPU_szkolenia_dla osób fizycznych_bez m.w..pdf
4c.zał nr 3 _ IPU_szkolenia_dla osób prawnych.pdf
informacja o wyborzez wykonawców.pdf