Brak treści artykułu

Załączniki:

62_KST_2019_konkurs ofert_kultura fizyczna.pdf
1_wzor_oferta_na realizację_zadania_publicznego.doc
2_wzor_umowa_na_realizacje_zadania_publicznego.doc
3_wzor_sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego.doc
4_Katalog kosztów.docx
5_Oswiadczenie podmiotu.doc
6_Wykaz-kadry szkoleniowej.docx
7_Wykaz-imieny-dzieci-i-młodzieży (1).docx
8_Osiągnięcia-sportowe--w-roku-2018.docx
65_KST_2019 zmiana z. 62- konkurs ofert kultura fizyczna .pdf