Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.03.2018r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

informujące strony o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie terminala intermodalnego w Kędzierzynie – Koźlu”, planowanego do realizacji w rejonie ul. Chełmońskiego i ul. Marynarskiej, na dz. nr 1049/22,...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: opracowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 szt. planów miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na opracowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 szt. planów miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamówienie na Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle , ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok.311)

zamówienie na: dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.

zamówienie na dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawę uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamówienie na dostawę uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Transport i ustawienie na placu przy ul. Traugutta zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamówienie na Transport i ustawienie na placu przy ul. Traugutta zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 311

zamówienie na: Usługa świadczenia pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II”

zamówienie na Usługa świadczenia pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim – etap II”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Dostawa uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamówienie na Dostawa uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej

zamówienie na Usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: 500 szt. body z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamówienie na 500 szt. body z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: LIII/515/18

uchwała nr LIII/515/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: LIII/514/18

uchwała nr LIII/514/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.:„ Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: LIII/513/18

uchwała nr LIII/513/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LIII/512/18

uchwała nr LIII/512/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

uchwała nr: LIII/511/18

uchwała nr LIII/511/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/15 k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Sławięcice przy ul. Naftowej

uchwała nr: LIII/510/18

uchwała nr LIII/510/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 41/6 k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Sławięcice przy ul. Naftowej

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2026/GNP/2018

zarządzenie nr 2026/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu oznaczonej jako działka 1046/3 w obrębie Kłodnica, położonej przy ul. Elewatorowej

zarządzenie nr: 2025/Fn/2018

zarządzenie nr 2025/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

zarządzenie nr: 2024/Fn/2018

zarządzenie nr 2024/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

zarządzenie nr: 2023/GNP/2018

zarządzenie nr 2023/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle, oznaczonej jako działka nr 41/6, k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Naftowej

zarządzenie nr: 2022/GNP/2018

zarządzenie nr 2022/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle, oznaczonej jako działka nr 41/15, k.m. 10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Naftowej

zarządzenie nr: 2021/GNP/ 2018

zarządzenie nr 2021/GNP/ 2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica w rejonie ul. Kłodnickiej

Oferty pracy

stanowisko: podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

stanowisko podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. kultury i sportu

stanowisko podinspektor ds. kultury i sportu

miejsce pracy Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej - dwa stanowiska

stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej - dwa stanowiska

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Dyrektor Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25

stanowisko Dyrektor Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25

miejsce pracy Żłobek nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedziba Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Planetorza 2 lub w Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij