Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu oznaczonej jako działka nr 2155/11, obręb Kędzierzyn w rejonie ul. Pięknej. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul....

Informacja o wynikach przetargu

31 października 2017 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 10 przeprowadzono I przetargi ustne nieograniczone

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup nagród (sprzętu sportowego) na zamawianych produktach

zamówienie na Zakup nagród (sprzętu sportowego) na zamawianych produktach

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamówienie na dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zakup materiałów promocyjnych z podwójnym nadrukiem na zamawianych produktach

zamówienie na Zakup materiałów promocyjnych z podwójnym nadrukiem na zamawianych produktach

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie napraw gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń fitness

zamówienie na Wykonanie napraw gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń fitness

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w pok. 429B

zamówienie na: dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku

zamówienie na dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Wydziale Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, pok. 433

zamówienie na: usługa dostawy oraz usługa dzierżawy, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. czternastu sztuk kserokopiarek do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na usługa dostawy oraz usługa dzierżawy, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. czternastu sztuk kserokopiarek do budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych

zamówienie na Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy ściennych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

zamówienie na: Rozbudowa oświetlenia ulicy Stolarskiej w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na Rozbudowa oświetlenia ulicy Stolarskiej w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle (pokój 311)

Uchwały

uchwała nr: XLVIII/462/17

uchwała nr XLVIII/462/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” Panu Tadeuszowi Waligórze

uchwała nr: XLVIII/461/17

uchwała nr XLVIII/461/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

uchwała nr: XLVIII/460/17

uchwała nr XLVIII/460/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na odszkodowania za planowane do zajęcia grunty pod inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie”

uchwała nr: XLVIII/459/17

uchwała nr XLVIII/459/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów”

uchwała nr: XLVIII/458/17

uchwała nr XLVIII/458/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

uchwała nr: XLVIII /457/17

uchwała nr XLVIII /457/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1808/GNP/2017

zarządzenie nr 1808/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 1507/5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, a będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na rzecz każdorazowych użytkowników wieczystych lub właścicieli nieruchomości powstałych w wyniku podziału działek nr 1507/5 oraz nr 1506/9 w obrębie Kłodnica – w razie dokonania podziału działek nr 1507/5 i nr 1506/9

zarządzenie nr: 1807/OW/2017

zarządzenie nr 1807/OW/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

zarządzenie nr: 1806/OW/2017

zarządzenie nr 1806/OW/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

zarządzenie nr: 1805/OW/2017

zarządzenie nr 1805/OW/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności

zarządzenie nr: 1804/MOSiR/2017

zarządzenie nr 1804/MOSiR/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie bezpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież uczącą się w dniach 23.12.2017 – 01.01.2018 z lodowisk znajdujących się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 1803/MOSiR/2017

zarządzenie nr 1803/MOSiR/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie korzystania w dniu 6 grudnia z lodowisk zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej i ul. 9 Maja znajdujących się w administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Oferty pracy

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji

stanowisko podinspektor ds. promocji

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

stanowisko referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

stanowisko podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. najmu lokali mieszkalnych

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. najmu lokali mieszkalnych

miejsce pracy Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji aktów prawnych organów gminy

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji aktów prawnych organów gminy

miejsce pracy Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij