Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

zamówienie na Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: obsługa dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno - informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt

zamówienie na obsługa dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno - informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta KędzierzYn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych

zamówienie na usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich doz siedziby Zamawiającego

zamówienie na zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich doz siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

zamówienie na: Zakup nagród (sprzętu sportowego) na zamawianych produktach

zamówienie na Zakup nagród (sprzętu sportowego) na zamawianych produktach

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamówienie na dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zakup materiałów promocyjnych z podwójnym nadrukiem na zamawianych produktach

zamówienie na Zakup materiałów promocyjnych z podwójnym nadrukiem na zamawianych produktach

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: magdalena.duk@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie napraw gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń fitness

zamówienie na Wykonanie napraw gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń fitness

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w pok. 429B

zamówienie na: dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku

zamówienie na dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle w 2017 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Wydziale Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, pok. 433

Uchwały

uchwała nr: XLIX/478/17

uchwała nr XLIX/478/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużona dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XLIX/477/17

uchwała nr XLIX/477/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XLIX/476/17

uchwała nr XLIX/476/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużona dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XLIX/475/17

uchwała nr XLIX/475/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: XLIX/474/17

uchwała nr XLIX/474/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

uchwała nr: XLIX /473/17

uchwała nr XLIX /473/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1857/GNP/2017

zarządzenie nr 1857/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Blachownia w rejonie ul. Przyjaźni

zarządzenie nr: 1856/MOSiR/2017

zarządzenie nr 1856/MOSiR/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie cen za korzystanie z obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 1855/MOSiR/2017

zarządzenie nr 1855/MOSiR/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie uchylające zarządzenie w sprawie cen za korzystanie przez dzieci i młodzież uczącą się w wieku do 21 lat w okresie szkolnych ferii zimowych z krytej pływalni i sztucznego lodowiska w Kędzierzynie-Koźlu zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 1854/Or/2017

zarządzenie nr 1854/Or/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1853/KST/2017

zarządzenie nr 1853/KST/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022

zarządzenie nr: 1852/GNP/2017

zarządzenie nr 1852/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 588/333, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Blachownia w rejonie ul. Zwycięstwa

Oferty pracy

stanowisko: komendant Straży Miejskiej

stanowisko komendant Straży Miejskiej

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

stanowisko inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji

stanowisko podinspektor ds. promocji

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

stanowisko referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

stanowisko podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij