Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie hal H1, H2, H3, H4 wraz z infrastrukturą”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej, na dz. nr 602/348, 602/55 oraz 602/56, obręb Blachownia

Informacja o wynikach przetargu

17 maja 2017 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 10 przeprowadzono przetargi

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Opolu

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie”

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamówienie na Zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich do siedziby zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368) na formularzu oferty (załącznik nr l)

zamówienie na: Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń FortiMail i FortiAnalyzer

zamówienie na Aktualizacja licencji oraz gwarancji dla urządzeń FortiMail i FortiAnalyzer

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PSP NR 6 W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU POPRZEZ UTWORZENIE "ZIELONEGO ZAKĄTKA" (UL. STALMACHA)

zamówienie na ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED PSP NR 6 W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU POPRZEZ UTWORZENIE "ZIELONEGO ZAKĄTKA" (UL. STALMACHA)

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania

zamówienie na przebudowa placu zabaw w Parku Pojednania

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311)

zamówienie na: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem

zamówienie na zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego smyczy z nadrukiem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e·mail: martyna.gorzel@kedzierzynkozle.pl. (tel. 77 40 50 368) na formularzu oferty (załącznik nr l)

zamówienie na: Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku

zamówienie na Przeprowadzenie i zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym (alkohol, środki psychoaktywne, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania w okresie wakacji w 2017 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta (p. 139) lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu)

zamówienie na: dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

zamówienie na dostawa prasy do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 w okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów

zamówienie na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pinsów

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: martyna.gorzel@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na wykonanie usługi opracowania Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. Strefa Historii i Inspiracji - utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Osi priorytetowej X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Pokój 411

Uchwały

uchwała nr: XLIII/396/17

uchwała nr XLIII/396/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

uchwała nr: XLIII/395/17

uchwała nr XLIII/395/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

uchwała nr: XLIII/394/17

uchwała nr XLIII/394/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle „z uwagi na brak przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020”

uchwała nr: XLIII/393/17

uchwała nr XLIII/393/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2031

uchwała nr: XLIII/392/17

uchwała nr XLIII/392/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

uchwała nr: XLIII/391/17

uchwała nr XLIII/391/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1522/KST/2017

zarządzenie nr 1522/KST/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2017 r. obejmującego zadania publiczne we wszystkich zakresach priorytetowych zadań publicznych ujętych w Programie współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

zarządzenie nr: 1521/KST/2017

zarządzenie nr 1521/KST/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację Międzynarodowego Turnieju Badmintona dla Dzieci Beninca Cup

zarządzenie nr: 1520/KST/2017

zarządzenie nr 1520/KST/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku – II etap

zarządzenie nr: 1519/OW/2017

zarządzenie nr 1519/OW/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 1518/Or/2017

zarządzenie nr 1518/Or/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestorskiego - Zastępcy Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1517/OW/2017

zarządzenie nr 1517/OW/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Oferty pracy

stanowisko: Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

stanowisko Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych

stanowisko Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych

miejsce pracy Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Podinspektor ds. promocji

stanowisko Podinspektor ds. promocji

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Publiczne Przedszkole nr 14 - ul. F.D. Roosevelta 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (I piętro, pokój nr 13)

stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska

stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu - 3 stanowiska

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 w godz. 8:00 - 15:00, lub pocztą

stanowisko: Zastępstwo na stanowisku kancelisty

stanowisko Zastępstwo na stanowisku kancelisty

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij