Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dot. inwestycji pn: "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN1000, 19 km."

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup aktualizacji oprogramowania Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 (wersja sieciowa) – subskrypcja na 12 miesięcy ilość – 1 szt.

zamówienie na Zakup aktualizacji oprogramowania Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 (wersja sieciowa) – subskrypcja na 12 miesięcy ilość – 1 szt.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Aktualizacja urządzenia FortiGate 200B + AHB 8x5xNBD

zamówienie na Aktualizacja urządzenia FortiGate 200B + AHB 8x5xNBD

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dostawa do siedziby Zamawiającego 390 szt. terminarzy

zamówienie na Dostawa do siedziby Zamawiającego 390 szt. terminarzy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

zamówienie na: Nasadzenia zastępcze na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Nasadzenia zastępcze na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 429B)

zamówienie na: Zagospodarowanie zielonego zakątka przed Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Zagospodarowanie zielonego zakątka przed Szkołą Podstawową nr 6 w Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok.429B)

zamówienie na: Zagospodarowanie zielenią skarpy wokół parkingu UM Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Zagospodarowanie zielenią skarpy wokół parkingu UM Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 429B)

Uchwały

uchwała nr: XLVII/450/17

uchwała nr XLVII/450/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

uchwała nr: XLVII/449/17

uchwała nr XLVII/449/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017

uchwała nr: XLVII/448/17

uchwała nr XLVII/448/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle „z uwagi na niezrealizowanie wniosku Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie publikowania na stronach BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle rejestru umów zawieranych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz kopii tych umów”

uchwała nr: XLVII/447/17

uchwała nr XLVII/447/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017 - 2019

uchwała nr: XLVII/446/17

uchwała nr XLVII/446/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

uchwała nr: XLVI/445/17

uchwała nr XLVI/445/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1756/Or/2017

zarządzenie nr 1756/Or/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1755/GNP/ 2017

zarządzenie nr 1755/GNP/ 2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 125 i 126, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica w rejonie ul. Kłodnickiej

zarządzenie nr: 1754 /GNP/2017

zarządzenie nr 1754 /GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 1235/4 i 1235/14, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Koźle przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

zarządzenie nr: 1753/KST/2017

zarządzenie nr 1753/KST/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 r. – etap II

zarządzenie nr: 1752/GNP/2017

zarządzenie nr 1752/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1886/3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Filtrowej

zarządzenie nr: 1751/GNP/2017

zarządzenie nr 1751/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce oznaczonej numerem 296/16 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, na rzecz przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Oferty pracy

stanowisko: podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

stanowisko podinspektor ds. opłat parkingowych i windykacji

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. najmu lokali mieszkalnych

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. najmu lokali mieszkalnych

miejsce pracy Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: zastępstwo na stanowisku ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji aktów prawnych organów gminy

stanowisko zastępstwo na stanowisku ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdawczości z realizacji aktów prawnych organów gminy

miejsce pracy Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: zastępstwo na stanowisku robotnika gospodarczego w budynku przy ul. Planetorza 2

stanowisko zastępstwo na stanowisku robotnika gospodarczego w budynku przy ul. Planetorza 2

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij