Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Kędzierzyn–Koźle

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie terminala intermodalnego w Kędzierzynie – Koźlu”, planowanego do realizacji w rejonie ul. Chełmońskiego i ul. Marynarskiej, na dz. nr 1049/22, 1053/3, 1053/1, 1052/3, obręb...

ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

o wszczęciu, na wniosek Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Kożlu, w imieniu, której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Zoremba, postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr OSR.6220.9.2019 z...

Informacja o wynikach przetargów

dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 11/7, ul. Jana Brzechwy 76/2 i Bolesława Limanowskiego 10/3

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Transport i ustawienie na placu przy ul. Traugutta zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamówienie na Transport i ustawienie na placu przy ul. Traugutta zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pok. 311

zamówienie na: Dostawa uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamówienie na Dostawa uchwytów na flagi na latarnie miejskie

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej

zamówienie na Usługa dzierżawy dystrybutorów wody oraz dostawa wody źródlanej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: 500 szt. body z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamówienie na 500 szt. body z nadrukiem wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Usługa świadczenia pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych w ramach projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

zamówienie na Usługa świadczenia pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych w ramach projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Usługa badania dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

zamówienie na Usługa badania dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: odnowienie abonamentu programu antywirusowego na okres 12 miesięcy

zamówienie na odnowienie abonamentu programu antywirusowego na okres 12 miesięcy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: LII/509/18

uchwała nr LII/509/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: LII/508/18

uchwała nr LII/508/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

uchwała nr: LII/507/18

uchwała nr LII/507/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

uchwała nr: LII/506/18

uchwała nr LII/506/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku „o przeanalizowanie, zweryfikowanie oraz rozpatrzenie stawek manipulacyjnych MZK Kędzierzyn-Koźle”.

uchwała nr: LII/505/18

uchwała nr LII/505/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032

uchwała nr: LII/504/18

uchwała nr LII/504/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1952/GNP/2018

zarządzenie nr 1952/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle w udziale w niewydzielonych częściach wspólnych nieruchomości i w gruncie jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości lokalowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75/2, z przeznaczeniem do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 1951/GNP/2018

zarządzenie nr 1951/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1517/4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 39

zarządzenie nr: 1950/GNP/2018

zarządzenie nr 1950/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny zbycia lokalu użytkowego położonego w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mjr Henryka Sucharskiego 19/I

zarządzenie nr: 1949/GNP/2018

zarządzenie nr 1949/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1390, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Koźle przy ul. Koszarowej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

zarządzenie nr: 1948/Or/2018

zarządzenie nr 1948/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia w 2018-2019 r. zamówień publicznych na określone dostawy i usługi przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz wyznaczenia jednostki właściwej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie tych zamówień

zarządzenie nr: 1947/Or/2018

zarządzenie nr 1947/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Oferty pracy

stanowisko: Aplikant w Straży Miejskiej - dwa stanowiska

stanowisko Aplikant w Straży Miejskiej - dwa stanowiska

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

stanowisko podinspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Referat Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: komendant Straży Miejskiej

stanowisko komendant Straży Miejskiej

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

stanowisko inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij