Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa

informującego strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce” o zebranych materiałach i dowodach oraz możliwości zapoznania się z nimi przed wydaniem...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” – II postępowanie

zamówienie na usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” – II postępowanie

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: wykonanie Remontu nadwozia parowozu Ty-2 w ramach zadania Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta

zamówienie na wykonanie Remontu nadwozia parowozu Ty-2 w ramach zadania Zagospodarowanie placu przy ulicy Traugutta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w formie papierowej przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, określonego dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020

zamówienie na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu partnerskiego pn. Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą, określonego dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ,Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Pokój 411

zamówienie na: opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu określonego dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020

zamówienie na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu określonego dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ,Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Pokój 411

zamówienie na: Remont i termomodernizacja dachu Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na Remont i termomodernizacja dachu Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert W formie papierowej przesłać lub złożyć w terminie do 25.07.2017 r. do godziny 12.00 w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: Usługa badania dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”

zamówienie na Usługa badania dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”

zamówienie na Usługa świadczenia pomocy doradczej przy prowadzonych zamówieniach publicznych w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek z nadrukiem

zamówienie na zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego koszulek z nadrukiem

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: dominika.slupina@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368) na formularzu oferty (załącznik nr l)

zamówienie na: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 427

Uchwały

uchwała nr: XLV/429/17

uchwała nr XLV/429/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia woli zawiązania spółki prawa handlowego na rzecz realizacji zadań w zakresie prowadzenia i administrowania – Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w Kędzierzynie-Koźlu

uchwała nr: XLV/428/17

uchwała nr XLV/428/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn.:„ Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu”

uchwała nr: XLV/427/17

uchwała nr XLV/427/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

uchwała nr: XLV/426/17

uchwała nr XLV/426/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031

uchwała nr: XLV/425/17

uchwała nr XLV/425/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 r.

uchwała nr: XLV/424/17

uchwała nr XLV/424/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1644/GNP/2017

zarządzenie nr 1644/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr: 2022/20, 2022/21, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn w rejonie ul. Zamkniętej, będących własnością Skarbu Państwa

zarządzenie nr: 1643/OSR/2017

zarządzenie nr 1643/OSR/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku oraz ogłoszenia wyników tego konkursu

zarządzenie nr: 1642/Or/2017

zarządzenie nr 1642/Or/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1641/PMS/2017

zarządzenie nr 1641/PMS/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz tymczasowych pomieszczeń będących własnością Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

zarządzenie nr: 1640/GNP/2017

zarządzenie nr 1640/GNP/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1639/1, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Gazowej, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1639/Fn/2017

zarządzenie nr 1639/Fn/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2017

Oferty pracy

stanowisko: trzy wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko trzy wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

stanowisko Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: zastępstwo na stanowisku dozorcy budynku przy ul. Planetorza 2

stanowisko zastępstwo na stanowisku dozorcy budynku przy ul. Planetorza 2

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle lub w pokoju nr 211

stanowisko: Inspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska

stanowisko Inspektor ds. analiz, ocen i planowania ochrony środowiska

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

stanowisko Kierownik Referatu Inwestorskiego - Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych

stanowisko Podinspektor ds. najmu lokali mieszkalnych

miejsce pracy Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij