Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku przetargu

05 lipca 2018 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 9 przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony

Zawiadomienie z dnia 26.06.2018 nr GL.RUZ.421.127.2018.TS

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - usługę wodną, polegającą na trwałym odwadniania gruntów pod czaszą kwater nr 1 i nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych, -...

Zawiadomienie z dnia 26.06.2018 nr GL.RUZ.421.117.2018.TS

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, tj. przedsiębiorstwa PCC...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych typu billboard zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych typu billboard zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamówienie na Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 109) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

zamówienie na Dostawa sprzętu ratownictwa technicznego na wyposażenie gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 109 lub 139

zamówienie na: PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamówienie na PT i termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (pokój 311)

zamówienie na: Wymiana dwóch altanek na placu zabaw przy ul. Kośnego

zamówienie na Wymiana dwóch altanek na placu zabaw przy ul. Kośnego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok.429B)

zamówienie na: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 427

zamówienie na: Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamówienie na Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie planu ochrony na potrzeby utworzenia użytku ekologicznego "Stara Odra"

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 109) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na: Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle

zamówienie na Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z eksploatacją autobusów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej miasta Kędzierzyn-Koźle

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydział Działalności Gospodarczej ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub na adres dg@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: LIX/567/18

uchwała nr LIX/567/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LIX/566/18

uchwała nr LIX/566/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

uchwała nr: LVIII/565/18

uchwała nr LVIII/565/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

uchwała nr: LVIII/564/18

uchwała nr LVIII/564/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice – rejon ul. Połanieckich

uchwała nr: LVIII/563/18

uchwała nr LVIII/563/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice – obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego

uchwała nr: LVIII/562/18

uchwała nr LVIII/562/18

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 2265/13 i 2265/15 k.m. 9, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn przy ul. Królowej Jadwigi

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2180/GNP/2018

zarządzenie nr 2180/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Miejsce Kłodnickie przy ul. Kukułczej

zarządzenie nr: 2179/GNP/2018

zarządzenie nr 2179/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica w rejonie ul. Kłodnickiej

zarządzenie nr: 2178/GNP/2018

zarządzenie nr 2178/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu, w związku z zamierzeniem zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle, oznaczonych jako działki nr 647/19 i 647/160, k.m. 4, stanowiących użytkowanie wieczyste osoby fizycznej

zarządzenie nr: 2177/GNP/2018

zarządzenie nr 2177/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw objęcia w posiadanie nieruchomości nabytych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w związku z przebudową i rozbudową ul. Żabienieckiej w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 2176/GNP/2018

zarządzenie nr 2176/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania zespołu do spraw objęcia w posiadanie nieruchomości nabytych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w związku z przebudową i rozbudową ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 2175/Or/2018

zarządzenie nr 2175/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Oferty pracy

stanowisko: podinspektor ds. rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

stanowisko podinspektor ds. rejestracji stanu cywilnego oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego

miejsce pracy Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: Dyrektor Żłobka nr 6, ul. 1 Maja 7 w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko Dyrektor Żłobka nr 6, ul. 1 Maja 7 w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Żłobek nr 6, ul. 1 Maja 7 w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania ul. Wł. Planetorza 2 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (p. 139)

stanowisko: Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko Dyrektorzy placówek oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (I piętro, pokój nr 13)

stanowisko: podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

stanowisko podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

miejsce pracy Referat Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

stanowisko podinspektor ds. gospodarki wodnej, geologii i edukacji ekologicznej

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij