Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z uruchomieniem nowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle informujemy, że cześć informacji na nowej stronie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Adres...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle

informujące strony o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie terminala intermodalnego w Kędzierzynie – Koźlu”, planowanego do realizacji w rejonie ul. Chełmońskiego i ul. Marynarskiej, na dz....

Zawiadomienie Regionalnego Dyerektora Środowiska w Opolu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację: o wydanej w dniu 11.01.2018r., na wniosek Gminy Kędzierzyn-Koźle, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Kamila Bieńkowska, decyzji nr WOOŚ,4260,48.2017.ES.7 o środowiskowych uwarunkowania dla...

Informacja o wyniku przetargu

9 stycznia 2018 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 10 przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2018 roku - II postępowanie w terminie do 21.12.2018 r.

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2018 roku - II postępowanie w terminie do 21.12.2018 r.

nr sprawy IPM.271.2.37.2017

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście (szczegóły w załączniku)

zamówienie na: Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta

zamówienie na Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: Zakup torebek na psie odchody

zamówienie na Zakup torebek na psie odchody

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2018 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2018 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście (szczegóły w załączniku)

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2018 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie lokalnej w 2018 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście (szczegóły w załączniku)

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2018 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2018 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub osobiście (szczegóły w załączniku)

zamówienie na: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

zamówienie na Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: obsługa dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno - informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt

zamówienie na obsługa dyspenserów Fedog, utrzymanie tablic edukacyjno - informacyjnych oraz rozwieszanie ogłoszeń dla rolników i dot. zwierząt

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta KędzierzYn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych

zamówienie na usuwanie padłych zwierząt z dróg gminnych i terenów gminnych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich doz siedziby Zamawiającego

zamówienie na zakup materiałów reklamowych z nadrukiem oraz dostawa ich doz siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl (tel. 77 40 50 368)

Uchwały

uchwała nr: LI/491/17

uchwała nr LI/491/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

uchwała nr: LI/490/17

uchwała nr LI/490/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

uchwała nr: LI/489/17

uchwała nr LI/489/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

uchwała nr: LI/488/17

uchwała nr LI/488/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie skargi na działania Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz braku starań Rady Miasta w zakresie rozwiązywania spraw mieszkaniowych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

uchwała nr: LI/487/17

uchwała nr LI/487/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2019

uchwała nr: LI/486/17

uchwała nr LI/486/17

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2018

Zarządzenia

zarządzenie nr: 1900/Or/2018

zarządzenie nr 1900/Or/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości podatków i opłat lokalnych w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 1899/Fn/2018

zarządzenie nr 1899/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planów finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2018

zarządzenie nr: 1898/KST/2018

zarządzenie nr 1898/KST/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

zarządzenie nr: 1897/Fn/2018

zarządzenie nr 1897/Fn/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2018 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 1896/MOSiR/2018

zarządzenie nr 1896/MOSiR/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

zarządzenie nr: 1895/GNP/2018

zarządzenie nr 1895/GNP/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 569/10, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Cisowa w rejonie ul. Barbary

Oferty pracy

stanowisko: podinspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

stanowisko podinspektor ds. księgowości podatków i opłat lokalnych

miejsce pracy Referat Podatków i Opłat Lokalnych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: komendant Straży Miejskiej

stanowisko komendant Straży Miejskiej

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

stanowisko inspektor ds. utrzymania czystości i porządku

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

stanowisko referent ds. udostępniania gruntów oraz nabywania i zbywania nieruchomości od osób prawnych

miejsce pracy Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji

stanowisko podinspektor ds. promocji

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

stanowisko referent ds. obsługi strefy płatnego parkowania

miejsce pracy Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij