Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

ZARZĄDZENIE Nr 727/Or/2020 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii

więcej o informacji: ZARZĄDZENIE Nr 727/Or/2020 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja węzła Benfielda na WGS-OXO”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Mostowej 30, na terenie dz. nr 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 108/5, 108/9, 113/1, 113/2, 114, 115, 116/2, 117/1, 117/5, 118/1, 122, 123, obręb Azoty

Zawiadomienie o rozpoczęciu biegu terminu na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wytwórni Węgla Drzewnego w Kędzierzynie-Koźlu”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na części dz. nr 602/658, obręb Blachownia

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa hali odlewni aluminium (H5)” planowanego do realizacji w Kędzierzynie – Koźlu na terenie przemysłowym przy ul. Szkolnej 15, na dz. nr 602/55, 602/56 i 602/348, obręb Blachownia

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle o prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcyjnego materiałów do akumulatorów samochodów...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dezynsekcja-Odkomarzanie terenów gminy Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku

zamówienie na Dezynsekcja-Odkomarzanie terenów gminy Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 lub drogą mailową na adres osi1@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: aktualizację licencji oraz gwarancji dla urządzeń posiadanych przez urząd: 1. FortiMail 400C 8x5 FortiCare i FortiGuard Bundle Contract + Hezo Assistance 24x7xNBD 2. FortiAnalyzer 200D 8x5 FortiCare Contract

zamówienie na aktualizację licencji oraz gwarancji dla urządzeń posiadanych przez urząd: 1. FortiMail 400C 8x5 FortiCare i FortiGuard Bundle Contract + Hezo Assistance 24x7xNBD 2. FortiAnalyzer 200D 8x5 FortiCare Contract

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na al. Jana Pawła II w latach 2020-2022 - przejście dla pieszych koło pływalni

zamówienie na Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na al. Jana Pawła II w latach 2020-2022 - przejście dla pieszych koło pływalni

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail roman.cieslik@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Opracowanie merytoryczne oraz zaprojektowanie graficzne nalep na tablice informacyjno-edukacyjne, które stanowić będą interaktywną ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną

zamówienie na Opracowanie merytoryczne oraz zaprojektowanie graficzne nalep na tablice informacyjno-edukacyjne, które stanowić będą interaktywną ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem e-mail na adres: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: dostawa 36 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA

zamówienie na dostawa 36 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: XXI/226/20

uchwała nr XXI/226/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 14 lutego 2020 r. dotyczącej braku możliwości korzystania z toalet w niektórych placówkach gastronomicznych i handlowych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/225/20

uchwała nr XXI/225/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/224/20

uchwała nr XXI/224/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/223/20

uchwała nr XXI/223/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/222/20

uchwała nr XXI/222/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dotyczącego zawieszenia pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w związku ze stanem epidemii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXI/221/20

uchwała nr XXI/221/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 735/Or/2020

zarządzenie nr 735/Or/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji” z siedzibą w Baszcie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5b w Kędzierzynie-Koźlu, zwanego dalej Muzeum

zarządzenie nr: 734/Fn/2020

zarządzenie nr 734/Fn/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

zarządzenie nr: 733/Fn/2020

zarządzenie nr 733/Fn/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

zarządzenie nr: 732/GNP/2020

zarządzenie nr 732/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul. Stanisława Lema

zarządzenie nr: 731/GNP/2020

zarządzenie nr 731/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle w udziale w niewydzielonych częściach wspólnych nieruchomości i w gruncie jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości lokalowej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Fryderyka Chopina 15,17,19, z przeznaczeniem do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w trybie bezprzetargowym

zarządzenie nr: 730/GNP/2020

zarządzenie nr 730/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 25/2 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 21,23,25

Oferty pracy

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle przy ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. księgowości dochodów i wydatków

stanowisko podinspektor ds. księgowości dochodów i wydatków

miejsce pracy Referat Obsługi Finansowej Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. ewidencji ludności

stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności

miejsce pracy Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. promocji miasta

stanowisko podinspektor ds. promocji miasta

miejsce pracy Biuro Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139 lub pocztą

stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij