Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu decyzji Nr SKO.40.1933.2019.oś z dnia 29.10.2019r.

uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr OSR-OS.6220.5.2019.ZS z dnia 17.07.2019r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w postaci złomu metali kolorowych oraz złomu stalowego”,...

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Żeglarskiej 6, składającej się z działek nr 1085/2 i 1083/3, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Sławięcickiej 63/5

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17 w pokoju nr 7

Zawiadomienie Nr GL.ZUZ.1.421.621.2019.KS z dnia 21.11.2019 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek KOSLA Sp. z o.o., 47-230 Kędzierzyn-Koźle, ul. Orkana 14, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj. czerech studni chłonnych na działce 548/1 obręb Sławięcice, dla inwestycji: „Przebudowa z rozbudową i...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych

zamówienie na Wydruk i dostawa 1500 szt. kalendarzy trójdzielnych

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wykonanie tablic informacyjnych o zmiennej treści przy ul. Szpaków w Miejscu Kłodnickim

zamówienie na Wykonanie tablic informacyjnych o zmiennej treści przy ul. Szpaków w Miejscu Kłodnickim

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub pocztą

zamówienie na: Usługa wykonania i montażu 22 tabliczek oraz 6 szt. naklejek (nalepek) informacyjnych o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamówienie na Usługa wykonania i montażu 22 tabliczek oraz 6 szt. naklejek (nalepek) informacyjnych o realizacji inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: hanna.spychaj@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego.

zamówienie na Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach zlokalizowanych na terenie województw opolskiego i śląskiego.

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

Uchwały

uchwała nr: XVI/171/19

uchwała nr XVI/171/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”

uchwała nr: XVI/170/19

uchwała nr XVI/170/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035

uchwała nr: XVI/169/19

uchwała nr XVI/169/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

uchwała nr: XVI/168/19

uchwała nr XVI/168/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych

uchwała nr: XVI/167/19

uchwała nr XVI/167/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu

uchwała nr: XVI/166/19

uchwała nr XVI/166/19

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Zarządzenia

zarządzenie nr: 475/GNP/2019

zarządzenie nr 475/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 474/GNP/2019

zarządzenie nr 474/GNP/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu wynajmowanemu na czas nieoznaczony statusu lokalu przeznaczonego do najmu socjalnego

zarządzenie nr: 473/Or/2019

zarządzenie nr 473/Or/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ograniczenia używania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 472/Fn/2019

zarządzenie nr 472/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019, w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2019 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa

zarządzenie nr: 471/Fn/2019

zarządzenie nr 471/Fn/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2019

zarządzenie nr: 470/ZK/2019

zarządzenie nr 470/ZK/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

Oferty pracy

stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

stanowisko podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Dyrektor Żłobka

stanowisko Dyrektor Żłobka

miejsce pracy Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Wł. Planetorza 2, Kędzierzyn-Koźle lub w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

stanowisko podinspektor ds. budżetu i sprawozdawczości

miejsce pracy Referat Budżetu Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij