Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Tablica ogłoszeń

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

10 lutego 2020 r. została wydana decyzja (znak sprawy: IN.I.7821.1.2019.MP/MHB) uchylająca zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 10 stycznia 2019 r. (znak sprawy BA.6744.9.2017) odmawiającą uchylenia decyzji tego organu o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 8/2017 z...

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 następującego programu polityki zdrowotnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2020-2022

Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle polegającej na wykonaniu nie mniej niż po 40.500 punktów dla każdego z czterech podmiotów leczniczych za udzielenie usług wskazanych w katalogu świadczeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w postaci tworzyw sztucznych”, planowanego do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Energetyków...

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 676, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Sławięcice przy ul. Niezdrowickiej

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piastowskiej 17  w pokoju nr 7.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamówienie na dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zakup torebek na psie odchody

zamówienie na Zakup torebek na psie odchody

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139)

zamówienie na: wycinka drzew w obszarze planowanej śluzy na potoku Lineta

zamówienie na wycinka drzew w obszarze planowanej śluzy na potoku Lineta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle (Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji pok. 311)

zamówienie na: Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta

zamówienie na Odłów lub odstrzał dzików z terenów miasta

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: Zakup i dostawa przypinek z herbem miasta do siedziby Zamawiającego

zamówienie na Zakup i dostawa przypinek z herbem miasta do siedziby Zamawiającego

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: promocja@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamówienie na zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: odnowienie abonamentu pakietu bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy

zamówienie na odnowienie abonamentu pakietu bezpieczeństwa na okres 12 miesięcy

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2020 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie krajowej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

zamówienie na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamówienie na Zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej w 2020 roku

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres: jaroslaw.jurkowski@kedzierzynkozle.pl lub tradycyjnie na adres: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście

Uchwały

uchwała nr: XVIII/197/20

uchwała nr XVIII/197/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski

uchwała nr: XVIII/196/20

uchwała nr XVIII/196/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego oraz o zbiórkach publicznych

uchwała nr: XVIII/195/20

uchwała nr XVIII/195/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wniosku w przedmiocie oznakowania przejść dla pieszych przy ul. I. Łukasiewicza 9, ul. S. Żeromskiego 3, ul. Stolarskiej 7 oraz ul. Archimedesa 9, 12-14 i 23

uchwała nr: XVIII/194/20

uchwała nr XVIII/194/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

uchwała nr: XVIII/193/20

uchwała nr XVIII/193/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

uchwała nr: XVIII/192/20

uchwała nr XVIII/192/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Zarządzenia

zarządzenie nr: 575/Or/2020

zarządzenie nr 575/Or/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 574/GNP/2020

zarządzenie nr 574/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie udzielenia 99% bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

zarządzenie nr: 573/GNP/2020

zarządzenie nr 573/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 1886/9 i 1813/22, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Koźle przy ul. Leopolda Staffa i ul. Filtrowej

zarządzenie nr: 572/PMS/2020

zarządzenie nr 572/PMS/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2020-2022

zarządzenie nr: 571/GNP/2020

zarządzenie nr 571/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 993/7, k.m. 5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb ewidencyjny Kędzierzyn przy Al. Jana Pawła II

zarządzenie nr: 570/Or/2020

zarządzenie nr 570/Or/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Oferty pracy

stanowisko: aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko aplikant w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

stanowisko podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych

miejsce pracy Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

stanowisko dwa wolne stanowiska aplikanta w Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu

miejsce pracy Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta

stanowisko: Dyrektor Żłobka

stanowisko Dyrektor Żłobka

miejsce pracy Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Wł. Planetorza 2, Kędzierzyn-Koźle lub w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle - pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij