Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kierownictwo urzędu

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Sabina Nowosielska


Godziny pracy

Urząd Miasta przyjmuje interesantów:

- w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
- w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Kasy Urzędu czynne są w godzinach od 8.00 do 14.00.

Przyjęcia stron – poniedziałek w godz. 13.00 - 16.30

Ważny komunikat

Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii

więcej o informacji: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowane do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu ul. Głównej, na dz. nr 1254/8, 1254/9 oraz 1263/8, obręb Koźle

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawa 5 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+

zamówienie na dostawa 5 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną na adres bio@kedzierzynkozle.pl

zamówienie na: Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych

zamówienie na Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle w pokoju nr 139

zamówienie na: Konserwacja cieków komunalnych

zamówienie na Konserwacja cieków komunalnych

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub przesyłką pocztową

zamówienie na: Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku

zamówienie na Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2020 roku

Status zamówienia aktualne

zamawiający Gmina Kędzierzyn-Koźle

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w pokoju nr 139 lub pocztą

Uchwały

uchwała nr: XXIII/254/20

uchwała nr XXIII/254/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/253/20

uchwała nr XXIII/253/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/252/20

uchwała nr XXIII/252/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/251/20

uchwała nr XXIII/251/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/250/20

uchwała nr XXIII/250/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIII/249/20

uchwała nr XXIII/249/20

jakiego organu Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rybarze 33

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 835/GNP/2020

zarządzenie nr 835/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022

zarządzenie nr: 834/Or/2020

zarządzenie nr 834/Or/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

temat zmieniające zarządzenie w sprawie określenia rodzaju i formy ograniczeń wprowadzanych w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle w stanie epidemii

zarządzenie nr: 833/GNP/2020

zarządzenie nr 833/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie ustalenia ceny do rokowań dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławięcice przy ul. Niezdrowickiej

zarządzenie nr: 832/GNP/2020

zarządzenie nr 832/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Wincentego Witosa 5

zarządzenie nr: 831/GNP/2020

zarządzenie nr 831/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego Nr A/6 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Jurija Gagarina 6A,B,C,D,E,F

zarządzenie nr: 830/GNP/2020

zarządzenie nr 830/GNP/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

z dnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokalu mieszkalnego Nr 5/2 położonego w Kędzierzynie-Koźlu w budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13

Oferty pracy

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle przy ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: inspektor ds. rolnictwa i ochrony zwierząt

stanowisko inspektor ds. rolnictwa i ochrony zwierząt

miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

stanowisko podinspektor ds. przygotowania dokumentacji i zamówień publicznych

miejsce pracy Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta - pokój 139 lub pocztą

stanowisko: dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

stanowisko dyrektor muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

miejsce pracy „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji”

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle przy ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139 lub pocztą

stanowisko: podinspektor ds. księgowości dochodów i wydatków

stanowisko podinspektor ds. księgowości dochodów i wydatków

miejsce pracy Referat Obsługi Finansowej Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

stanowisko: podinspektor ds. ewidencji ludności

stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności

miejsce pracy Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta – pokój 139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij