W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kontakt

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle


ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle


tel.: (+48) 77 40-50-311
fax: (+48) 77 40-50-385


email: kancelaria@kedzierzynkozle.pl


NIP: 749-00-15-170
REGON: 000-524-507
TERYT: 160301_1
Skrytka ePUAP: /26j4ef7pxh/kkmdok
www: http://www.kedzierzynkozle.pl

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia

XML

Treść

Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy do ustawowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Zgodnie z ZarządzeniemNr 2027/PMS/2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2018r. kontrole przeprowadza Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Członkowie Zespołu dokonują kontroli w oparciu o art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)oraz o art. 47 ustawy z dnia 30 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm.)

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczy:
 

 1. Przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych w przedmiotowej ustawie, a w szczególności:
  1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. posiadanie dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń,
  3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe wyłącznie u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  4. posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny lokalu, w którym sprzedawany jest alkohol.
 2. Weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.
 3. Stwierdzenia czy prowadzenie sprzedaży jest zgodne z udzielonym pozwoleniem.
 4. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.
 5. Stwierdzenia przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napój alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym.
 6. Kontroli przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscy sprzedaży.
 7. Kontroli przestrzeganie zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych.
 8. Sposób informowania klientów o szkodliwość spożywania alkoholu.


Dla potrzeb kontroli należy przygotować następujące dokumenty:

 1. Aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Dowód opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 3. Dokument potwierdzający tytułprawny do zajmowania lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojówalkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny)
 4. Książkę kontroli.
 5. Wymagane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcyw trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.
 6. Dokumenty potwierdzające prawdziwości złożonego oświadczenia za sprzedaż napojów alkoholowych za poprzedni rok:
  1. wydruk fiskalny sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
  2. wydruk niefiskalny z drukarki fiskalnej  sprzedaży napojów alkoholowych z podziałem na grupy,
  3. zestawienia rzeczywistych wartości sprzedaży napojów alkoholowych wygenerowane  z licencjonowanych programów komputerowych rejestrujących obrót towarami.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane