Brak treści artykułu

Załączniki:

1 pu w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej .pdf
2 pu zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
3 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w kadencji 2022-2025.pdf
4 w spr. zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr II w budynku przy ul. Józefa Poniatowskiego 1,3 .pdf
5 w spr.zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości - działka nr 1307_2 przy al. Jana Pawła II.pdf
6 w spr. zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej .pdf
7 pu zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
8 pu w spr. górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników i transportu nieczystości ciekłych.pdf
7 sprawozdanie z konsultacji pu - zmiana Regulamin czystości.pdf
8 sprawozdanie z konsultacji pu - górne stawki opróżniania zbiorników.pdf
9 pu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Synów Pułku 15A i 15B .pdf
10 pu w spr. zaciagniecia kredytu dlugoterminowego skan .pdf
11 pu w spr. zmian w budżecie miasta na rok 2023.pdf
12 pu zmieniającej uchwałę w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania.pdf
13 pu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf
11 autopoprawka do pu w spr. zmian w budzecie miasta na rok 2023.pdf
14 pu zmieniającej uchwałę w spr. uchwalenia wpf na lata 2023-2035.pdf
14 autopoprawka do pu zmieniającej uchwałę w spr. uchwalenia wpf.pdf
14 zał 1 do autopoprawki - wpf.pdf
14 zał 2 do autopoprawki - wykaz przedsięwzić do wpf.pdf