Brak treści artykułu

Załączniki:

2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia_zał.1do5-skan.pdf
2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.5.klauzula informacyjna.doc
2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.4.sprawozdanie.doc
2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.3.wzór umowy.doc
2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.2.oświadczenie.doc
2584_KST__Konkurs na zadania z zakresu sportu w 2023_zarz.+ogłosz.-skan.pdf
2584_KST_Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.1.wniosekdoc.doc
2584_KST__Konkurs_z zakresu sportu w 2023_treść ogłoszenia.doc
2584_KST__Konkurs na zadania z zakresu sportu w 2023_zarządzenie .doc