Brak treści artykułu

Załączniki:

KST.524.11.2023_XI Bieg Mikołajkowy_Ogłoszenie konkursu_skan.pdf
zał. 1_Oferta realizacji zadania publicznego.docx
zał. 2_umowa o realizację zadania publicznego.pdf
zał. 3_sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx
zał. 4_oświadczenie podmiotu.docx
zał. 5_ zasady finansowania i katalog kosztów.pdf
KST.524.11.2023_XI Bieg Mikołajkowy_Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.pdf
KST.524.11.2023_XI Bieg Mikołajkowy_Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej_skan.pdf
KST.524.11.2023_XI Bieg Mikołajkowy_Akt Powołania komisji konkursowej_skan.pdf